Thông báo về buổi Tech Talk môn An ninh bảo mật dữ liệu

21/10/2019 16:36
Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các vấn đề an ninh và bảo mật dữ liệu, Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính (NS) tổ chức buổi TechTalk cho môn học An ninh bảo mật dữ liệu. Thông tin chi tiết như sau:
  1. Nội dung: "Bảo mật thông tin trong doanh nghiệp".
  2. Thời gian: 13h00 thứ Năm ngày 24/10/2019.
  3. Địa điểm: p43 - Khu giảng đường khoa CNTT
  4. Chuyên gia: Lưu Văn Hậu, CEO, i3 Network System.
  5. Thành phần:
  • Các giảng viên chuyên môn.
  • Cán bộ và giảng viên khác quan tâm.
  • Sinh viên đang theo học lớp "An ninh bảo mật dữ liệu"
  • Sinh viên thuộc chuyên ngành "Mạng và An toàn hệ thống"
  • Các sinh viên khác có quan tâm,

Các sinh viên thuộc chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống khi tham dự chuẩn bị câu hỏi để trao đổi với chuyên gia và thực hiện lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn.

(14940 lần xem)