Yêu cầu sản phẩm chuyên môn của Tech Talk môn học PTTK Hệ thống Thông tin

22/10/2019 08:51
Tags:

Theo như yêu cầu đã được đề ra bởi báo cáo viên trong buổi Tech Talk môn học PTTK Hệ thống Thông tin, Bộ môn HTTT thông báo:

Yêu cầu các bạn sinh viên cần thực hiện bài tập chuyên môn tại liên kết (chứa nội dung yêu cầu và mô tả). Sau đó lưu trữ trong thư mục lưu minh chứng và nộp theo biểu mẫu trong thông báo về buổi Tech Talk.

Thời hạn: trước ngày 31/10/2019.

(1235 lần xem)