Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2019- 2020

30/10/2019 16:36
Căn cứ công văn số 4623/TB-ĐHM Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2019 - 2020
Tags: BHYT,

Khoa CNTT thông báo lịch thu phí BHYT đối với sinh viên trong Khoa như sau:

  1.  Đối tượng thu: sinh viên chính quy đang học tại Khoa Công nghệ Thông tin.
  2.  Mức thu: Theo công văn 4623/TB-ĐHM
  3.  Địa điểm thu: Khu giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin -  96 Định Công. Phòng Thư viện. Tầng trệt (gặp cô Nguyệt)
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN
1 1510A, 1610A, 1710A, 1810A 12-14/11/2019

Buổi sáng : 8h00-11h00

Buổi chiều: 14h00-16h30

3

Những sinh viên nhập học khóa 1910A đầu năm chưa tham gia BHYT, thẻ cũ hết hạn, thuộc đối tược khác (nộp lại BHYT bản photo)

13- 14/11/2019 Buổi sáng : 8h00-11h00
Buổi chiều: 14h00-16h30

Chú ý:

“ Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc, gia đình; Thân nhân công an, sĩ quan, người có công…  photo thẻ BHYT ( chỉ photo thẻ Bảo hiểm xã hội, không photo thẻ Bảo hiểm thương mại) nộp lại theo lịch thu BHYT cho cán bộ phụ trách.”

(38637 lần xem)