Thông báo họp lớp đầu HK2 năm học 2019-2020

25/12/2019 13:05
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ/năm học của Nhà trường và của Khoa,
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp đầu HK2 năm  học 2019-2020 như sau:

 

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT Ghi chú
1610A06, 1710A03 30/12/2019 10:00:00 51 Nguyễn Đức Tuấn  
1310A02, 1510A06, 1810A04 30/12/2019 10:30:00 52 Nguyễn Thị Quỳnh Như  
1210A03, 1410A02, 1710A04, 1910A02 31/12/2019 9:00:00 24 Lê Thị Thanh Thùy  
1510A01,1710A05,1910A04 31/12/2019 10:30:00 51 Trịnh Thị Xuân  
1410A04,1710A01, 1910A01 31/12/2019 10:30:00 42 Nguyễn Thành Huy  
1610A05, 1510A02, 1910A03 31/12/2019 10:30:00 52 Nguyễn Thùy Linh  
13A10A03, 1410A03, 1710A06, 1910A05 31/12/2019 10:45:00 41 Trần Duy Hùng  
1610A03, 1710A02, 1810A01 02/01/2020 11:00:00 23-24-22 Dương Chí Bằng  
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 02/01/2020 10:30:00 42 Lê Hữu Dũng  
1810A05, 1510A05, 1210A05 03/01/2020 9:00:00 22 Nguyễn Thị Tâm  
1210A06, 1310A01, 1610A04, 1810A03 03/01/2020 11:00:00 52 Nguyễn Thị Thúy Lan  
1610A01, 1610A02 03/01/2020 11:00:00 51 Trần Tiến Dũng  
1810A02, 1510A03, 1510A04 03/01/2020 11:00:00 42 Mai Thị Thúy Hà  
(15517 lần xem)