Thông báo khảo sát thông tin di chuyển của sinh viên và thông tin về các lớp học trực tuyến

08/02/2020 20:13
Thực hiện yêu cầu từ nhà trường, khoa CNTT thông báo:
  1. Toàn bộ sinh viên khoa CNTT nghiêm túc và đầy đủ tham gia khảo sát thông tin di chuyển (link)
  2. Từ 09/02/2020, sinh viên có thể sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến tại https://lms.hou.edu.vn (chung tài khoản với hoclieu.hou.edu.vn) để học tập trực tuyến  các môn học theo lịch học tuần 10/02/2020. (hướng dẫn sử dụng xem tại đây)

 

 

 

 

 

 
(47649 lần xem)