Thông báo đăng ký tham gia đội tuyển dự thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2020

26/02/2020 21:30
Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký tham gia đội tuyển olympic Tin học, Tiếng Anh cấp Khoa để tham dự cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2020 Trường Đại học Mở Hà Nội
Tags: olympic, NCKH,

Yêu cầu:

  • Đội tuyển Tin học: Sinh viên khóa 1810A, 1910A
  • Đội tuyển Tiếng Anh: Sinh viên tất cả các khóa

Đăng ký dự thi

  • Sinh viên đăng ký dự thi tại đây
  • Thời gian đăng ký dự thi từ 27/02/2020 đến 05/03/2020

Trong quá trình đăng ký nếu có vướng mắc có thể liên hệ thầy Trần Tiến Dũng (trantiendung.nd91@hou.edu.vn) hoặc cô Nguyễn Thị Thúy Lan (nguyenthithuylan@hou.edu.vn)  để được hỗ trợ.

(37246 lần xem)