Thông báo đăng ký Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2020 - 2021

02/03/2020 21:16
Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, Khoa CNTT thông báo đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021
Tags: NCKH,
 1. Đối tượng:

  1. Bắt buộc: Sinh viên thuộc diện học lực khá, có số tín chỉ đăng ký >= 18 tín chỉ (không đăng ký bị trừ toàn bộ điểm rèn luyện liên quan đến hoạt động NCKH, hoạt động do Khoa/Đoàn thành niên/Hội SV phát động)

  2. Tự nguyện: Sinh viên có nguyện vọng thử sức trong lĩnh vực NCKH (không hạn chế)

 2. Loại đề tài: Cá nhân hoặc theo nhóm (khuyến khích làm theo nhóm)

 3. Cách thức thực hiện: Sinh viên tìm hiểu đề tài, nội dung dự kiến thực hiện. Sau đó tìm kiếm giáo viên hướng dẫn và trao đổi để thống nhất đề tài.

 4. Tư vấn chọn đề tài: Sinh viên có thể liên lạc với CVHT, Tổ NCKH (Thầy Tuấn,  Cô Xuân), Bộ môn chuyên ngành (Thầy Hùng,Thầy Huy, Thầy Tuấn,Cô Tâm) để trao đổi lựa chọn hướng nghiên cứu và đề tài nghiên cứu

 5. Kế hoạch thực hiện:

  1. Tìm hiểu, xác định lĩnh vực và đề tài nghiên cứu: Từ 05/03/2020 đến 15/03/2020

  2. Cung cấp thông tin đăng ký đề tài qua Form: Từ 16/03/2020 đến hết ngày 22/03/2020

 6. Giải đáp thắc mắc: cô Xuân (email: trinhxuan@hou.edu.vn)

 

Lưu ý: Tham gia NCKH là 01 tiêu chí chấm điểm khi đăng ký vào chuyên ngành

(29491 lần xem)