Đăng ký xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

12/03/2020 13:29
Căn cứ Công văn số 850/ĐHM ký ngày 11/03/2020 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020
Tags: NCKH,

A. Đối tượng, tiêu chuẩn:

*Sinh viên: có kết quả học tập loại Giỏi trở lên, có đề tài NCKH đạt giải, có việc làm/mô hình thiết thực cho đồng bào, chưa từng được giải thưởng Vừ A Dính

*Tập thể: có đề tài NCKH, có đề tài NCKH đạt giải, có việc làm/mô hình thiết thực cho đồng bào, chưa từng được giải thưởng Vừ A Dính

B. Thời gian nộp hồ sơ: nộp bản cứng về VP Khoa tại cơ sở 1 (có thể bằng đường bưu điện) để xin xác nhận trước 22/03/2020( Đồng thời email tài liệu cho Tổ NCKH để nắm thông tin)

Hồ sơ gồm:

- Báo cáo thành tích có xác nhận (theo mẫu) (Liên lạc với tổ NCKH để lấy mẫu)

- Báo cáo kết quả NCKH/ sáng kiến/ mô hình/ hoạt động

- Các minh chứng về thành tích khen thưởng của cá nhân và tập thể

C. Thôngtin Liên hệ: Tổ NCKH (thầy Tuấn - nguyenductuan@hou.edu.vn cô Xuân - trinhxuan@.edu.vn)

(22420 lần xem)