Thông báo Kếtquả Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2019-2020

27/04/2020 07:24
Tags:

Thông báo Kếtquả Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2019-2020

Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kếtquả đánh giá đề tài NCKH cấp khoa như sau:

TT

Họ và tên thành viên nhóm NC

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Xếp loại đề tài của HĐ đánh giá

Xếp Loại

1

Nguyễn Đình Thi; Trần Mạnh Hùng; Hoàng Trung

1710A03

Nghiên cứu ứng dụng Blockchain để xây dựng phần mềm bỏ phiếu điện tử

TS. Nguyễn Đức Tuấn

Tốt

A

2

Phạm Quốc Khánh; Nguyễn Thiên Sơn; Vũ Văn Sự

1610A06

Nghiên cứu thuật toán giấu tin trong HTML để chuyển giao khoá đối xứng

TS. Nguyễn Đức Tuấn

Tốt

B

3

Nguyễn Ngọc Công Hoan; Nguyễn Chí Tạo; Nguyễn Như Anh Tuấn

1710A02

Ứng dụng Blockchain trong hoạt động từ thiện

TS. Nguyễn Đức Tuấn

Khá

C

4

Phạm Tiến Đạt; Đinh Công Sơn

1710A06

Nghiên cứu về Deep Learning và ứng dụng trong bài toán dự báo tương tác thuốc - đích tác động

ThS. Nguyễn Thành Huy

Đạt

KK

5

Nguyễn Văn Bảo; Nguyễn Đình Tưởng; Nguyễn Hải Đăng

1710A05

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt để phục vụ công tác điểm danh sinh viên

ThS. Trần Tiến Dũng

Khá

C

6

Đỗ Minh Hằng; Tô Thanh Sơn

1810A05

Tìm hiểu về tối ưu hoá truy vấn dữ liệu

ThS. Nguyễn Thị Tâm

Khá

C

7

Nguyễn Mai Anh

1810A04

Nghiên cứu ứng dụng của đồ họa trong thiết kế bao bì sản phẩm

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

Khá

C

8

Vũ Thị Linh; Vũ Thị Tố Uyên

1810A04

Tìm hiểu và ứng dụng mối liên hệ giữa Marketing và Design trong thiết kế sản phẩm truyền thông

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

Khá

C

9

Nguyễn Thị Tuyến; Nguyễn Hồng Vân; Nguyễn Thị Mai

1810A05

Tìm hiểu lý thuyết thiết kế đồ họa và ứng dụng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho khoa Công nghệ thông tin.

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

Khá

C

10

 Nguyễn Minh Cường; Phạm Thị Bích Thủy

1810A03

Nghiên cứu history API ứng dụng xây dựng Single-page app

ThS. Trần Tiến Dũng

Khá

C

11

Vũ Thị Bích Phương

1610A05

Tìm hiểu một số mạch điện tử ứng dụng xây dựng thiết bị chiếu sáng thông minh sử dụng năng lượng mặt trời

ThS. Trần Tiến Dũng

Tốt

B

12

Lưu Thị Xuyên

1810A05

Nghiên cứu mô hình MVC, xây dựng website theo dõi và quản lý hoạt động NCKH giảng viên tại khoa CNTT

ThS. Trịnh Thị Xuân

Khá

C

 

Các nhóm đề tài đạt giải A và B cấp khoa đại diện cho Khoa tham gia buổi bảo vệ đánh giá xét cấp trường như sau:

-       Thời gian: 06/05/2020 (Sáng)

-       Địa điểm:  Trực tuyến

-       Mỗi đề tài tham gia xét giải cấp Trường chuẩn bị 03 báo cáo tổng kết để nộp cho hội đồng đánh giá khi có yêu cầu

(2573 lần xem)