Thông báo Lịch nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020

28/04/2020 14:38
Theo thông báo số 1250/TB-ĐHM ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Tags: Thông báo,

Khoa CNTT thông báo:
Toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên nghỉ lễ 4 ngày từ ngày 30/4/2020 đến ngày 03/05/2020.
Sau kì nghỉ, lịch học - lịch thi vẫn tiến hành bình thường như đã thông báo.

 
(4457 lần xem)