Thông báo v/v Tổ chức thi các học phần HK2 năm học 2019-2020

10/05/2020 21:21

Tiếp nối các thông báo

 1. Thông báo v/v Tổ chức đào tạo trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 và tình hình “bình thường mới”

 2. Thông báo Lịch thi các môn Lý luận chính trị, Tiếng Anh cơ bản và Đánh giá năng lực ngoại ngữ

 

Khoa CNTT thông báo một số nội dung để SV tiện theo dõi, thực hiện như sau:

 1. Hình thức thi: Theo điều kiện đã khảo sát, mỗi SV ở từng môn hoặc thuộc danh sách thi trực tuyến hoặc thuộc danh sách thi trực tiếp.
 2. Xem danh sách thi, lịch thi:
  • Tại bảng tin của khoa
  • Tại hệ thống CTMS
 3. Danh sách thi trực tuyến:
  • Được xếp các phòng thi "O.nn" (VD: O.01, O.02, ..)
  • Mỗi danh sách thi trực tuyến sẽ có thông báo (chứa các yêu cầu, hướng dẫn cụ thể cho từng buổi thi.) được khoa gửi qua hệ thống CTMS tới email SV đã đăng ký trong hệ thống
  • Sinh viên xem thông báo trong email hoặc trực tiếp trên CTMS để theo đó dự thi.
 4. Danh sách thi trực tiếp:
  • Được xếp các phòng thi "Pnn" (VD: P21, P42, ..)
  • SV theo lịch thi được công bố dự thi trực tiếp tại Khu giảng đường của khoa
(14047 lần xem)