Thông báo tuyển thành viên tham dự cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin 2020"

17/08/2020 10:54

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG & KTMT

 


Số: 01/TB-NS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17  tháng 08  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Tuyển chọn thành viên tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”

 

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” được tổ chức hằng năm bởi Hiệp hội An toàn thông tin, Bộ GDĐT, Bộ TTTT nhằm phổ biến kiến thức An toàn thông tin và phát triển nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin.

Năm 2020, là năm thứ 13 cuộc thi được tổ chức và đặc biệt năm nay sẽ tiến tới mở rộng ra các nước ASEAN vào tháng 10/2019.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Khoa. Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính xin trân trọng thông báo: tuyển thành viên tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”

-       Đối tượng: là các sinh viên chuyên ngành khối kỹ thuật (CNTT, CN ĐT TT) từ năm thứ 2 trở lên có đam mê trong lĩnh vực An toàn thông tin

-       Thời gian đăng kýhết ngày 24/08/2020

-       Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tiếp hoặc liên lạc với thầy Nguyễn Đức Tuấn, giảng viên phụ trách chuyên môn. 

-       Email: nguyenductuan@hou.edu.vn

Sau thời gian đăng ký, đội sẽ tiến hành ôn tập và lựa chọn các thành viên để thành lập đội tuyển tham dự cuộc thi tại Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo

 

T/M BỘ MÔN MẠNG & KTMT

ThS. Nguyễn Thành Huy

(22379 lần xem)