Seminar môn học - Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình - Lớp Cao học

20/08/2020 13:13
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Lớp cao học CNTT có buổi Seminar báo cáo nội dung một số chủ đề thuộc học phần môn Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình.
Tags:

Thời gian: 15h30 - Thứ 6 - 21/08/2020
Địa điểm: P23 - Khu giảng đường, khoa CNTT

Thành phần: Giảng viên phụ trách lớp, Học viên lớp Cao học CNTT, Bộ môn Cơ sở (phụ trách học phần) và GV, SV quan tâm

Bộ môn Cơ sở Trân trọng thông báo và kính mời!

(4833 lần xem)