Đại học Mở Hà Nội thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020

10/09/2020 10:20
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của Khoa Công nghệ thông tin là 19,0 đối với cả 3 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/573/dai-hoc-mo-ha-noi-thong-bao-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-nam-2020.html
Tags:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của Khoa Công nghệ thông tin là 19,0 đối với cả 3 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01
 
Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/573/dai-hoc-mo-ha-noi-thong-bao-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-nam-2020.html
(10602 lần xem)