Xemina chuyên môn học Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng

19/10/2020 13:44
Bộ môn Hệ thống Thông tin thông báo về buổi Xemina chuyên môn học phần Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng (trình độ Thạc sĩ)
Tags: HTTT,

Nội dung: Một số vấn đề trong Phân tích và thiết kế hướng đối tượng.

Báo cáo viên: các học viên lớp Cao học.

Chủ trì: PGS.TS Đoàn Văn Ban

Thời gian: 15h thứ sáu ngày 23/10/2020 tại P22 khu Giảng đường Khoa CNTT 96 Định Công.

Bộ môn HTTT thông báo và kính mời các sinh viên, học viên, giảng viên của khoa quan tâm, tham dự!

(4249 lần xem)