Thông báo v/v Tổ chức Seminar chuyên môn học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (trình độ Thạc sỹ)

10/11/2020 09:37
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (trình độ Thạc sỹ)
Tags: cnpm,

Nội dung: Một số vấn đề trong Đảm bảo chất lượng phần mềm

Báo cáo viên: các học viên lớp cao học

Chủ trì: TS Lê Văn Phùng

Thời gian: 14g, ngày 13/11/2020 tại P22 Khu giảng đường 96 Định Công.

Bộ môn CNPM thông báo và kính mời các sinh viên, học viên, giảng viên của khoa quan tâm, tham dự!

(9467 lần xem)