Thông báo về việc giải trình lý do những sinh không tham gia BHYT năm học 2020 -2021

11/12/2020 17:01
Căn cứ Công văn số: 3995/TB-ĐHM ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021
Tags: BHYT, thông báo,

Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin có thông báo lịch thu BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm học 2020 -2021 chi tiết tại : TB thu BHYT , nhưng tính đến thời điểm kết thúc hạn thu vào ngày 06/11/2020 vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc tham gia BHYT.

Thực hiện yêu cầu của Phòng CTSV, những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây phải giải trình đầy đủ lý do vì sao không tham gia BHYT  vào Form  

Thời gian hoàn thành khai báo: Trước 09h00 thứ 3 ngày 15/12/2020

Ghi chú: Trường hợp những sinh viên không tham gia BHYT và không giải trình lý do chính đáng các bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hình thức xử lý, kỷ luật của nhà trường đề ra.

DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢI GIẢI TRÌNH LÍ DO V/V KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
NĂM HỌC 2020 - 2021

TT Lớp Mã SV Họ và tên Giới tính
1 1610A01 16A10010309 Phạm Thị Chanh Nữ
2 1610A01 16A10010136 Đào Ngọc Chung Nam
3 1610A01 16A10010140 Nguyễn Văn Dũng Nam
4 1610A01 16A10010076 Bùi Ánh Dương Nam
5 1610A01 16A10010083 Lưu Thành Đạt Nam
6 1610A01 16A10010311 Lưu Minh Hải Nam
7 1610A01 16A10010165 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ
8 1610A01 16A10010003 Đỗ Thị Hậu Nữ
9 1610A01 16A10010239 Nguyễn Văn Huấn Nam
10 1610A01 16A10010330 Nguyễn Đình Huy Nam
11 1610A01 16A12010127 Phạm Quang Huy Nam
12 1610A01 16A10010331 Phạm Mạnh Hùng Nam
13 1610A01 16A10010032 Khuất Đức Khánh Nam
14 1610A01 16A10010161 Ngô Đăng Khoa Nam
15 1610A01 16A10010289 Bùi Ngọc Lâm Nam
16 1610A01 16A10010085 Trần Thị Li Nữ
17 1610A01 16A10010232 Mai Ngọc Linh Nữ
18 1610A01 16A10010127 Trần Thị Lụa Nữ
19 1610A01 16A10010304 Phạm Văn Mạnh Nam
20 1610A01 16A10010067 Vi Hải Nam Nam
21 1610A01 16A10010273 Vũ Hữu Nghĩa Nam
22 1610A01 16A10010176 Trần Thị Oanh Nữ
23 1610A01 16A10010247 Nguyễn Hoàng Quang Nam
24 1610A01 16A10010362 Nguyễn Thành Quang Nam
25 1610A01 16A10010234 Ngô Bảo Sơn Nam
26 1610A01 16A10010039 Vũ Hồng Sơn Nam
27 1610A01 16A10010349 Nguyễn Duy Thành Nam
28 1610A01 16A10010286 Nguyễn Quốc Thành Nam
29 1610A01 16A10010034 Nguyễn Văn Thắm Nam
30 1610A01 16A10010193 Ngô Duy Thiện Nam
31 1610A01 16A10010252 Nguyễn Thị Thu Nữ
32 1610A01 16A10010345 Nguyễn Thị Thúy Nữ
33 1610A01 16A10010219 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ
34 1610A01 16A10010352 Hoàng Hoa Trung Nam
35 1610A01 16A10010246 Đỗ Thị Tuyên Nữ
36 1610A01 16A10010233 Đỗ Văn Tú Nam
37 1610A01 16A10010310 Nguyễn Văn Việt Nam
38 1610A01 16A10010184 Nguyễn Thế Vinh Nam
39 1610A02 16A10010121 Đinh Công Tuấn Anh Nam
40 1610A02 16A10010120 Nguyễn Đức Chiến Nam
41 1610A02 16A10010171 Cao Đức Dương Nam
42 1610A02 16A10010048 Phùng Văn Điệp Nam
43 1610A02 16A10010158 Phạm Văn Đức Nam
44 1610A02 16A10010057 Nguyễn Thị Ngọc Hanh Nữ
45 1610A02 16A10010263 Đặng Thị Hay Nữ
46 1610A02 16A10010081 Bùi Thúy Hà Nữ
47 1610A02 16A10010179 Trần Văn Hiếu Nam
48 1610A02 16A10010335 Nguyễn Thị Hoa Nữ
49 1610A02 16A10010329 Giáp Thanh Hoàng Nam
50 1610A02 16A10010361 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ
51 1610A02 16A10010322 Ngô Đăng Huy Nam
52 1610A02 16A10010334 Nguyễn Duy Huỳnh Nam
53 1610A02 16A10010045 Phan Đình Khánh Nam
54 1610A02 16A10010353 Bùi Đăng Khoa Nam
55 1610A02 16A10010328 Phương Văn Linh Nam
56 1610A02 16A10010276 Nguyễn Viết Lĩnh Nam
57 1610A02 16A10010038 Lê Hoàng Nam Nam
58 1610A02 16A10010285 Trần Thị Nhung Nữ
59 1610A02 16A10010214 Vũ Kiều Oanh Nữ
60 1610A02 16A10010256 Lê Anh Quang Nam
61 1610A02 16A10010009 Bùi Văn Sao Nam
62 1610A02 16A10010187 Nguyễn Ngọc Sơn Nam
63 1610A02 16A10010072 Vũ Hải Thanh Nam
64 1610A02 16A10010084 Nguyễn Hữu Thành Nam
65 1610A02 16A10010123 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ
66 1610A02 16A10010343 Trần Thị Kiều Trang Nữ
67 1610A02 16A10010274 Lê Đức Trung Nam
68 1610A02 16A10010164 Vũ Thành Trung Nam
69 1610A02 16A10010200 Đoàn Tuấn Nam
70 1610A02 16A10010174 Vương Thị Cẩm Tú Nữ
71 1610A02 16A10010055 Đỗ Hoàng Vũ Nam
72 1610A02 16A10010030 Lê Thị Yên Nữ
73 1610A03 16A10010082 Trần Thị Lan Anh Nữ
74 1610A03 16A10010172 Nguyễn Quốc Bảo Nam
75 1610A03 16A10010377 Phạm Hùng Cường Nam
76 1610A03 16A10010235 Trịnh Đức Duy Nam
77 1610A03 16A10010283 Nguyễn Mạnh Dũng Nam
78 1610A03 16A10010005 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ
79 1610A03 16A10010074 Đinh Huy Định Nam
80 1610A03 16A10010103 Phạm Duy Hiếu Nam
81 1610A03 16A10010272 Nguyễn Thị Bích Hòa Nữ
82 1610A03 16A10010357 Trần Đức Huy Nam
83 1610A03 16A10010264 Vũ Quang Huy Nam
84 1610A03 16A10010142 Nguyễn Văn Khanh Nam
85 1610A03 16A10010086 Trình Đức Khanh Nam
86 1610A03 16A12010117 Trần Nguyên Khải Nam
87 1610A03 16A10010355 Nguyễn Văn Lãm Nam
88 1610A03 16A10010080 Ngô Thị Mai Linh Nữ
89 1610A03 16A10010135 Trần Thị Thùy Linh Nữ
90 1610A03 16A10010332 Phùng Tuấn Minh Nam
91 1610A03 16A10010073 Trần Huy Sơn Nam
92 1610A03 16A10010267 Trần Văn Sơn Nam
93 1610A03 16A10010112 Đỗ Thị Minh Tâm Nữ
94 1610A03 16A10010365 Đặng Thị Thanh Nữ
95 1610A03 16A10010131 Đào Xuân Thắng Nam
96 1610A03 16A10010091 Nguyễn Đức Thông Nam
97 1610A03 16A10010170 Nguyễn Văn Trung Nam
98 1610A03 16A10010189 Trần Quốc Trung Nam
99 1610A03 16A10010168 Nguyễn Anh Tuấn Nam
100 1610A03 16A10010320 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ
101 1610A03 16A10010208 Vũ Hoàng Việt Nam
102 1610A04 16A10010151 Cao Ngọc Anh Nam
103 1610A04 16A10010393 Nguyễn Thị Hằng Châu Nữ
104 1610A04 16A10010013 Nguyễn Minh Chiến Nam
105 1610A04 16A10010044 Nguyễn Quốc Duy Nam
106 1610A04 16A10010147 Đào Tùng Dương Nam
107 1610A04 16A10010300 Trần Quốc Đạt Nam
108 1610A04 16A10010354 Đàm Thận Đức Nam
109 1610A04 16A10010079 Trần Văn Đức Nam
110 1610A04 16A10010026 Nguyễn Thị Hảo Nữ
111 1610A04 16A10010206 Vũ Thị Hoa Nữ
112 1610A04 16A10010242 Hoàng Duy Hưng Nam
113 1610A04 16A10010175 Nguyễn Quốc Khánh Nam
114 1610A04 16A10010238 Hà Trí Kiên Nam
115 1610A04 16A10010159 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ
116 1610A04 16A10010017 Lại Thế Long Nam
117 1610A04 16A10010241 Nguyễn Hữu Phi Nam
118 1610A04 16A10010162 Đồng Duy Phương Nam
119 1610A04 16A10010144 Phùng Minh Quang Nam
120 1610A04 16A10010069 Trần Văn Quyết Nam
121 1610A04 16A10010337 Nguyễn Hồng Sơn Nam
122 1610A04 16A10010109 Nguyễn Ngọc Sơn Nam
123 1610A04 16A10010068 Phạm Tuấn Thành Nam
124 1610A04 16A10010090 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ
125 1610A04 16A10010236 Nguyễn Thủy Tiên Nữ
126 1610A04 16A10010346 Nguyễn Quang Trung Nam
127 1610A04 16A10010226 Nguyễn Như Anh Tuấn Nam
128 1610A04 16A10010392 Đào Văn Tuyến Nam
129 1610A04 16A10010177 Phạm Văn Việt Nam
130 1610A05 16A10010018 Hoàng Tuấn Anh Nam
131 1610A05 16A10010027 Phạm Tuấn Anh Nam
132 1610A05 16A10010066 Phạm Trọng Bảo Nam
133 1610A05 16A10010107 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ
134 1610A05 16A10010290 Lưu Khánh Duy Nam
135 1610A05 16A10010394 Trịnh Anh Duy Nam
136 1610A05 16A10010237 Nguyễn Khắc Dương Nam
137 1610A05 16A10010379 Nguyễn Hoàng Giang Nam
138 1610A05 16A10010160 Nguyễn Đăng Hải Nam
139 1610A05 16A10010266 Nguyễn Hải Hiệu Nam
140 1610A05 16A10010333 Trần Văn Hoàng Nam
141 1610A05 16A10010046 Nguyễn Hữu Hóa Nam
142 1610A05 16A10010163 Vũ Thế Kiên Nam
143 1610A05 16A10010254 Đỗ Viết Mạnh Nam
144 1610A05 16A10010110 Vũ Hồng Minh Nam
145 1610A05 16A10010326 Đào Ngọc Nam Nam
146 1610A05 16A10010058 Vũ Thị Bích Phương Nữ
147 1610A05 16A10010278 Nguyễn Hồng Quân Nam
148 1610A05 16A10010282 Phạm Thị Quỳnh Nữ
149 1610A05 16A10010056 Nguyễn Trường Sơn Nam
150 1610A05 16A10010064 Phạm Đức Lâm Sơn Nam
151 1610A05 16A10010372 Vương Xuân Sơn Nam
152 1610A05 16A10010024 Nguyễn Viết Thái Nam
153 1610A05 16A10010186 Triệu Thị Thảo Nữ
154 1610A05 16A10010148 Nguyễn Văn Thắng Nam
155 1610A05 16A10010137 Phạm Thị Thủy Nữ
156 1610A05 16A10010321 Nguyễn Anh Thư Nữ
157 1610A05 16A10010257 Trần Văn Tiến Nam
158 1610A05 16A10010240 Lương Ngọc Trung Nam
159 1610A05 16A10010258 Hồ Quang Tuấn Nam
160 1610A05 16A10010244 Nguyễn Hoàng Việt Nam
161 1610A06 16A10010155 Hà Thị Vân Anh Nữ
162 1610A06 16A10010359 Trịnh Tuấn Anh Nam
163 1610A06 16A10010156 Vũ Văn Chung Nam
164 1610A06 16A10010327 Phạm Tùng Dương Nam
165 1610A06 16A10010130 Đỗ Khắc Đức Nam
166 1610A06 16A10010033 Từ Minh Hiếu Nam
167 1610A06 16A10010385 Trịnh Đức Huy Nam
168 1610A06 16A10010269 Trần Mạnh Hùng Nam
169 1610A06 16A10010313 Phạm Trung Kiên Nam
170 1610A06 16A10010312 Lê Thị Lệ Nữ
171 1610A06 16A10010301 Phạm Chí Linh Nam
172 1610A06 16A10010356 Nguyễn Văn Long Nam
173 1610A06 16A10010270 Đặng Văn Nam Nam
174 1610A06 16A10010054 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ
175 1610A06 20158513 Phạm Ngọc Phúc  
176 1610A06 16A10010261 Vương Thị Phương Nữ
177 1610A06 16A10010011 Nguyễn Trần Tân Quang Nam
178 1610A06 16A10010366 Phạm Thị Quỳnh Nữ
179 1610A06 16A10010025 Vũ Văn Sự Nam
180 1610A06 16A10010094 Đinh Tuấn Thành Nam
181 1610A06 16A10010061 Phạm Thị Thu Nữ
182 1610A06 16A10010113 Cao Sơn Tùng Nam
183 1610A06 16A10010336 Bùi Đức Tú Nam
184 1710A01 17A10010083 Nguyễn Thanh Bình Nam
185 1710A01 17A10010246 Phạm Thảo Chi Nữ
186 1710A01 17A10010155 Lê Ngọc Điệp Nam
187 1710A01 17A10010039 Nguyễn Trường Giang Nam
188 1710A01 17A10010046 Nguyễn Như Hải Nam
189 1710A01 17A10010332 Phạm Văn Hải Nam
190 1710A01 17A10010180 Nguyễn Ngọc Huy Nam
191 1710A01 17A10010079 Nguyễn Quang Huy Nam
192 1710A01 17A10010150 Trần Trọng Khanh Nam
193 1710A01 17A10010052 Nguyễn Quốc Khánh Nam
194 1710A01 17A10010281 Đặng Thị Lan Nữ
195 1710A01 17A10010191 Lê Thị Hương Lan Nữ
196 1710A01 17A10010171 Lã Thị Thúy Lành Nữ
197 1710A01 17A10010336 Ngô Quế Lâm Nam
198 1710A01 17A10010107 Phan Tuấn Linh Nam
199 1710A01 17A10010223 Nguyễn Nhật Long Nam
200 1710A01 17A10010002 Phùng Tuấn Long Nam
201 1710A01 17A10010173 Hoàng Thế Lực Nam
202 1710A01 17A10010056 Đinh Thị Phương Nam Nữ
203 1710A01 17A10010163 Lê Phương Nam Nam
204 1710A01 17A10010291 Lê Thanh Nam Nam
205 1710A01 17A10010013 Nguyễn Thị Ngọc Nữ
206 1710A01 17A10010034 Lê Văn Nguyên Nam
207 1710A01 17A10010218 Đinh Hồng Phúc Nam
208 1710A01 17A10010151 Phạm Hà Phương Nữ
209 1710A01 17A10010149 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ
210 1710A01 17A10010146 Trần Văn Quân Nam
211 1710A01 17A10010287 Phạm Xuân Sơn Nam
212 1710A01 17A10010167 Nguyễn Minh Tân Nam
213 1710A01 17A10010038 Hồ Đức Thắng Nam
214 1710A01 17A10010279 Hoàng Trung Thông Nam
215 1710A01 17A10010099 Trần Thị Thúy Nữ
216 1710A01 17A10010140 Vũ Thị Kiều Trang Nữ
217 1710A01 17A10010054 Lưu Anh Tuấn Nam
218 1710A01 17A10010316 Phạm Xuân Tú Nam
219 1710A01 17A10010275 Toàn Chí Vĩ Nam
220 1710A02 17A10010062 Đỗ Thị Lan Anh Nữ
221 1710A02 17A10010252 Vũ Tuấn Anh Nam
222 1710A02 17A10010243 Trần Khánh Duy Nam
223 1710A02 17A10010237 Nguyễn Bình Dương Nam
224 1710A02 17A10010144 Nguyễn Ngọc Đạt Nam
225 1710A02 17A10010090 Đinh Minh Đức Nam
226 1710A02 17A10010231 Nguyễn Văn Hiến Nam
227 1710A02 17A10010059 Đoàn Ngô Hiếu Nam
228 1710A02 17A10010230 Trần Văn Hiếu Nam
229 1710A02 17A10010110 Vũ Trọng Hiếu Nam
230 1710A02 17A10010106 Vi Thị Khánh Huyền Nữ
231 1710A02 17A10010051 Lê Văn Hùng Nam
232 1710A02 17A10010129 Nguyễn Thị Hương Nữ
233 1710A02 17A10010122 Nguyễn Tiến Long Nam
234 1710A02 17A10010268 Trần Đức Lương Nam
235 1710A02 17A10010070 Phan Hoài Nam Nam
236 1710A02 17A10010184 Đỗ Thị Phương Oanh Nữ
237 1710A02 17A10010304 Mai Đức Phong Nam
238 1710A02 17A10010030 Đỗ Thanh Sơn Nam
239 1710A02 17A10010348 Trịnh Lam Sơn Nam
240 1710A02 17A10010308 Đỗ Duy Thái Nam
241 1710A02 17A10010166 Nguyễn Hữu Thắng Nam
242 1710A02 17A10010276 Nguyễn Toàn Thắng Nam
243 1710A02 17A10010042 Chu Thị Trang Nữ
244 1710A02 17A10010174 Trần Hà Vi Nữ
245 1710A02 17A10010315 Phạm Quang Vinh Nam
246 1710A03 17A10010331 Đỗ Thị Vân Anh Nữ
247 1710A03 17A10010195 Lê Đức Anh Nam
248 1710A03 17A10010236 Phùng Công Việt Anh Nam
249 1710A03 17A10010214 Nguyễn Thành Chung Nam
250 1710A03 17A10010299 Nguyễn Văn Chung Nam
251 1710A03 17A10010016 Đinh Chí Đạt Nam
252 1710A03 17A10010003 Nguyễn Văn Đông Nam
253 1710A03 17A10010006 Ngô Thị Hằng Nữ
254 1710A03 17A10010192 Mai Duy Hân Nam
255 1710A03 17A10010078 Trịnh Minh Hiếu Nam
256 1710A03 17A10010094 Nguyễn Mai Hoa Nữ
257 1710A03 17A10010300 Lại Thế Hoàng Nam
258 1710A03 17A10010232 Trần Minh Hoàng Nam
259 1710A03 17A10010138 Bùi Quang Huy Nam
260 1710A03 17A10010089 Hoàng Quốc Huy Nam
261 1710A03 17A10010135 Nguyễn Duy Hưng Nam
262 1710A03 17A10010085 Lã Phương Linh Nữ
263 1710A03 17A10010205 Đỗ Thị Ngọc Loan Nữ
264 1710A03 17A10010073 Vũ Văn Mạnh Nam
265 1710A03 17A10010168 Nguyễn Công Minh Nam
266 1710A03 17A10010143 Lê Thị Ngọc Nữ
267 1710A03 17A10010228 Vũ Thị Nhài Nữ
268 1710A03 17A10010037 Ngô Nhật Ninh Nam
269 1710A03 17A10010132 Hoàng Xuân Phong Nam
270 1710A03 17A10010066 Trần Văn Phong Nam
271 1710A03 17A10010203 Trần Bá Phúc Nam
272 1710A03 17A10010235 Đỗ Thị Sen Nữ
273 1710A03 17A10010346 Trần Hữu Thái Nam
274 1710A03 17A10010061 Đỗ Thị Thảo Nữ
275 1710A03 17A10010035 Đỗ Khánh Toàn Nam
276 1710A03 17A10010201 Lê Quỳnh Trang Nữ
277 1710A03 17A10010048 Hoàng Anh Tuấn Nam
278 1710A04 17A10010307 Bùi Đức Cường Nam
279 1710A04 17A10010322 Bùi Thị Hạnh Nữ
280 1710A04 17A10010329 Mai Ngọc Hân Nữ
281 1710A04 17A10010344 Đinh Đức Hiếu Nam
282 1710A04 17A10010181 Dương Quốc Huy Nam
283 1710A04 17A10010103 Lê Việt Hùng Nam
284 1710A04 17A10010292 Phạm Mạnh Hùng Nam
285 1710A04 17A10010126 Nguyễn Xuân Hưng Nam
286 1710A04 17A10010076 Phạm Thị Lan Hương Nữ
287 1710A04 17A10010190 Phạm Văn Kỷ Nam
288 1710A04 17A10010220 Nguyễn Lý Quang Nam
289 1710A04 17A10010178 Hoàng Minh Quân Nam
290 1710A04 17A10010124 Trần Thị Như Quỳnh Nữ
291 1710A04 17A10010133 Phan Hoàng Vương Nam
292 1710A05 17A10010185 Bế Thị Lâm Anh Nữ
293 1710A05 17A10010023 Trịnh Thị Hà Anh Nữ
294 1710A05 17A10010309 Nguyễn Như Bảo Nam
295 1710A05 17A10010008 Bùi Thị Duyên Nữ
296 1710A05 17A10010320 Nguyễn Văn Đạt Nam
297 1710A05 17A10010272 Ngô Công Đăng Nam
298 1710A05 17A10010189 Nguyễn Thị Hà Nữ
299 1710A05 17A10010338 Đỗ Thế Anh Hào Nam
300 1710A05 17A10010188 Nguyễn Văn Hải Nam
301 1710A05 17A10010208 Trịnh Văn Hải Nam
302 1710A05 17A10010317 Vũ Trọng Hạnh Nam
303 1710A05 17A10010256 Trần Thị Hậu Nữ
304 1710A05 17A10010325 Nguyễn Anh Hiếu Nam
305 1710A05 17A10010108 Hoàng Văn Hiệp Nam
306 1710A05 17A10010130 Tăng Thế Huân Nam
307 1710A05 17A10010253 Lê Ngọc Huy Nam
308 1710A05 17A10010260 Nguyễn Văn Kiểm Nam
309 1710A05 17A10010295 Đỗ Thùy Linh Nữ
310 1710A05 17A10010055 Nguyễn Thị Loan Nữ
311 1710A05 17A10010274 Nguyễn Hải Long Nam
312 1710A05 17A10010285 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ
313 1710A05 17A10010068 Trần Minh Quang Nam
314 1710A05 17A10010136 Nguyễn Anh Quân Nam
315 1710A05 17A10010021 Vũ Thái Tài Nam
316 1710A05 17A10010159 Tạ Thị Thu Trang Nữ
317 1710A05 17A10010125 Nguyễn Thanh Tùng Nam
318 1710A06 17A10010009 Chu Quỳnh Anh Nữ
319 1710A06 17A10010249 Lê Huy Bính Nam
320 1710A06 17A10010263 Vũ Minh Chiến Nam
321 1710A06 17A10010324 Đặng Thế Dân Nam
322 1710A06 17A10010290 Phạm Thu Dịu Nữ
323 1710A06 17A10010047 Nguyễn Tiến Dũng Nam
324 1710A06 17A10010226 Nguyễn Thị Minh Đoàn Nữ
325 1710A06 17A10010011 Nguyễn Hương Giang Nữ
326 1710A06 17A10010202 Nguyễn Trung Hiếu Nam
327 1710A06 17A10010258 Nguyễn Xuân Hiếu Nam
328 1710A06 17A10010045 Hồ Xuân Hiệp Nam
329 1710A06 17A10010271 Nguyễn Thị Hoài Nữ
330 1710A06 17A10010310 Lại Văn Hoàn Nam
331 1710A06 17A10010238 Nguyễn Văn Hoàn Nam
332 1710A06 17A10010064 Vũ Lê Hoàng Nam
333 1710A06 17A10010179 Trần Quang Huy Nam
334 1710A06 17A10010049 Nguyễn Xuân Huỳnh Nam
335 1710A06 17A10010014 Nguyễn Ngọc Khang Nam
336 1710A06 17A10010120 Nguyễn Văn Kiên Nam
337 1710A06 17A10010293 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ
338 1710A06 17A10010010 Lê Thị Khánh Ly Nữ
339 1710A06 17A10010278 Đoàn Hải Nam Nam
340 1710A06 17A10010112 Bùi Văn Nghĩa Nam
341 1710A06 17A10010217 Nguyễn Tài Ngọc Nam
342 1710A06 17A10010242 Nguyễn Thị Oanh Nữ
343 1710A06 17A10010116 Đoàn Văn Quyết Nam
344 1710A06 17A10010340 Hoàng Công Thành Nam
345 1710A06 17A10010327 Phạm Thanh Thảo Nữ
346 1710A06 17A10010257 Đỗ Xuân Thiện Nam
347 1710A06 17A10010101 Mã Anh Tuấn Nam
348 1710A06 17A10010219 Nhâm Thanh Tùng Nam
349 1810A01 18A10010127 Nguyễn Tiến Anh Nam
350 1810A01 18A10010108 Nguyễn Thanh Bình Nam
351 1810A01 18A10010263 Trần Đức Chính Nam
352 1810A01 18A10010114 Phùng Hữu Đạt Nam
353 1810A01 18A10010021 Hoàng Phi Hải Nam
354 1810A01 18A10010182 Nguyễn Văn Huy Nam
355 1810A01 18A10010113 Đặng Hữu Long Nam
356 1810A01 18A10010148 Nguyễn Thị Mai Nữ
357 1810A01 18A10010005 Bùi Thị Nhung Nữ
358 1810A01 18A10010356 Nguyễn Văn Phong Nam
359 1810A01 18A10010320 Nguyễn Công Phương Nam
360 1810A01 18A10010063 Đặng Đức Tài Nam
361 1810A01 18A10010099 Nguyễn Công Thái Nam
362 1810A01 18A10010237 Dương Đức Thịnh Nam
363 1810A01 18A10010115 Ngô Văn Toàn Nam
364 1810A01 18A10010041 Trần Thị Trang Nữ
365 1810A01 18A10010276 Nguyễn Văn Tuấn Nam
366 1810A02 18A10010226 Đoàn Thị Ngọc Anh Nữ
367 1810A02 18A10010067 Trần Thị Lan Anh Nữ
368 1810A02 18A10010193 Nguyễn Thanh Biển Nam
369 1810A02 18A10010164 Nguyễn Thành Đạt Nam
370 1810A02 18A10010209 Trần Mạnh Đạt Nam
371 1810A02 18A10010145 Phạm Hải Đăng Nam
372 1810A02 18A10010273 Nguyễn Trường Giang Nam
373 1810A02 18A10010353 Phạm Thị Hà Nữ
374 1810A02 18A10010244 Ngô Thị Hằng Nữ
375 1810A02 18A10010319 Nguyễn Huệ Nam
376 1810A02 18A10010286 Vũ Quang Huy Nam
377 1810A02 18A10010163 Nguyễn Ngọc Hùng Nam
378 1810A02 18A10010133 Nguyễn Đăng Khoa Nam
379 1810A02 18A10010149 Lê Quang Long Nam
380 1810A02 18A10010236 Ngô Văn Luân Nam
381 1810A02 18A10010045 Lê Văn Nghĩa Nam
382 1810A02 18A10010367 Nguyễn Duy Phương Nam
383 1810A02 18A10010098 Nguyễn Minh Quang Nam
384 1810A02 18A10010033 Nguyễn Đàm Quân Nam
385 1810A02 18A10010260 Bùi Quang Sáng Nam
386 1810A02 18A10010326 Bùi Thị Thương Nữ
387 1810A02 18A10010316 Khuất Quang Tiến Nam
388 1810A02 18A10010269 Kiều Việt Trinh Nữ
389 1810A02 18A10010275 Vũ Công Trường Nam
390 1810A02 18A10010306 Nguyễn Minh Tuân Nam
391 1810A02 18A10010267 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nữ
392 1810A02 18A10010105 Nguyễn Quốc Vũ Nam
393 1810A03 18A10010053 Phạm Ngọc Anh Nam
395 1810A03 18A10010155 Nguyễn Huy Đức Duy Nam
396 1810A03 18A10010079 Nguyễn Tiến Dũng Nam
397 1810A03 18A10010175 Kiều Đức Đạt Nam
398 1810A03 18A10010181 Nguyễn Quang Huy Nam
399 1810A03 18A10010070 Lê Quang Long Nam
400 1810A03 18A10010116 Trần Đức Mạnh Nam
401 1810A03 18A10010129 Hồ Long Nhật Nam
402 1810A03 18A10010017 Đinh Trung Phong Nam
403 1810A03 18A10010204 Vương Sỹ Hồng Phú Nam
404 1810A03 18A10010250 Nguyễn Thị Phương Nữ
405 1810A03 18A10010288 Nguyễn Đức Tài Nam
406 1810A03 18A10010215 Nguyễn Phương Thanh Nữ
407 1810A03 18A10010331 Phan Đức Thắng Nam
408 1810A03 18A10010283 Bùi Diệu Thu Nữ
409 1810A03 18A10010201 Lê Thế Việt Nam
410 1810A03 18A10010047 Nguyễn Sỹ Vũ Nam
411 1810A04 18A10010264 Phạm Quang Anh Nam
412 1810A04 18A10010248 Nguyễn Thị Ngọc Duệ Nữ
413 1810A04 18A10010060 Nguyễn Tuấn Dũng Nam
414 1810A04 18A10010089 Nguyễn Tất Đạt Nam
415 1810A04 18A10010336 Phạm Quang Đạt Nam
416 1810A04 18A10010124 Lê Văn Hiếu Nam
417 1810A04 18A10010117 Đỗ Quang Huy Nam
418 1810A04 18A10010118 Đào Văn Hùng Nam
419 1810A04 18A10010085 Đào Xuân Lộc Nam
420 1810A04 18A10010195 Trần Xuân Mạnh Nam
421 1810A04 18A10010064 Phạm Hoài Nam Nam
422 1810A04 18A10010188 Nguyễn Thị Ngân Nữ
423 1810A04 18A10010246 Phan Văn Quang Nam
424 1810A04 18A10010271 Trần Đức Tài Nam
425 1810A04 18A10010029 Nông Thái Bảo Trung Nam
426 1810A04 18A10010071 Trần Thế Công Tuyển Nam
427 1810A05 18A10010135 Tạ Việt Anh Nam
428 1810A05 18A10010369 Vũ Minh Anh Nam
429 1810A05 18A10010109 Vũ Chí Biển Nam
430 1810A05 18A10010198 Trương Di Daan Nam
431 1810A05 18A10010102 Vũ Thị Mỹ Duyên Nữ
432 1810A05 18A10010333 Nguyễn Tiến Đạt Nam
433 1810A05 18A10010358 Phạm Thị Minh Hằng Nữ
434 1810A05 18A10010323 Nguyễn Thị Huyền Nữ
435 1810A05 18A10010009 Hoàng Văn Hùng Nam
436 1810A05 18A10010295 Nguyễn Huy Kiên Nam
437 1810A05 18A10010234 Nguyễn Thị Hiền Liên Nữ
438 1810A05 18A10010305 Lê Hoài Nam Nam
439 1810A05 18A10010160 Trương Tuấn Nam Nam
440 1810A05 18A10010224 Lê Văn Ngọc Nam
441 1810A05 18A10010213 Phạm Thị Yến Nhi Nữ
442 1810A05 18A10010179 Lê Minh Quang Nam
443 1810A05 18A10010352 Trần Minh Quang Nam
444 1810A05 18A10010159 Đỗ Minh Quyết Nam
445 1810A05 18A10010069 Trần Thế Đức Tài Nam
446 1810A05 18A10010156 Đỗ Thành Thái Nam
447 1810A05 18A10010167 Chu Thị Thảo Nữ
448 1810A05 18A10010299 Nguyễn Văn Tuấn Nam
449 1910A01 19A10010229 Phạm Vũ Duy Anh Nam
450 1910A01 19A10010109 Phan Anh Dũng Nam
451 1910A01 19A10010133 Phạm Văn Dương Nam
452 1910A01 19A10010162 Thân Lam Hải Nam
453 1910A01 19A10010188 Vũ Thị Bích Hạnh Nữ
454 1910A01 19A10010146 Đào Mạnh Hiếu Nam
455 1910A01 19A10010065 Trần Quang Huy Nam
456 1910A01 19A10010355 Đào Huy Hưng Nam
457 1910A01 19A10010326 Nguyễn Ngọc Lâm Nam
458 1910A01 19A10010369 Nguyễn Đỗ Linh Nam
459 1910A01 19A10010365 Nguyễn Văn Lực Nam
460 1910A01 19A10010172 Tạ Đức Mạnh Nam
461 1910A01 19A10010107 Đặng Thị Thanh Nhung Nữ
462 1910A01 19A10010045 Đặng Ngọc Phúc Nam
463 1910A01 19A10010106 Đinh Trường Sơn Nam
464 1910A01 19A10010374 Nguyễn Đình Tài Nam
465 1910A01 19A10010243 Vũ Thanh Nam
466 1910A01 19A10010042 Đỗ Ngọc Thái Nam
467 1910A01 19A10010249 Nguyễn Quang Thắng Nam
468 1910A01 19A10010120 Đào Thị Xuân Thu Nữ
469 1910A01 19A10010171 Nguyễn Công Tình Nam
471 1910A01 19A10010226 Hoàng Văn Tuấn Nam
472 1910A01 19A10010179 Nguyễn Ngọc Tùng Nam
473 1910A01 19A10010008 Nguyễn Hữu Tú Nam
474 1910A01 19A10010066 Tô Thế Vinh Nam
475 1910A01 19A10010255 Phạm Thế Vỹ Nam
476 1910A02 19A10010181 Phan Quốc Anh Nam
477 1910A02 19A10010068 Trần Thị Ánh Nữ
478 1910A02 19A10010033 Phạm Văn Dương Nam
479 1910A02 19A10010306 Lê Đình Đức Nam
480 1910A02 19A10010214 Trịnh Thanh Hải Nam
481 1910A02 19A10010307 Trần Thị Hạ Nữ
482 1910A02 19A10010356 Đỗ Trần Trọng Hiếu Nam
483 1910A02 19A10010083 Nguyễn Thị Huyền Nữ
484 1910A02 19A10010217 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ
485 1910A02 19A10010129 Vũ Văn Khang Nam
486 1910A02 19A10010075 Vũ Đình Tùng Lâm Nam
487 1910A02 19A10010003 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ
488 1910A02 19A10010154 Dương Thành Long Nam
489 1910A02 19A10010316 Nguyễn Khắc Long Nam
490 1910A02 19A10010353 Nguyễn Văn Mạnh Nam
491 1910A02 19A10010195 Nguyễn Anh Núi Nam
493 1910A02 19A10010288 Nguyễn Minh Quân Nam
494 1910A02 19A10010143 Nguyễn Đức Sơn Nam
495 1910A02 19A10010113 Nguyễn Minh Thành Nam
496 1910A02 19A10010350 Nguyễn Tử Thắng Nam
497 1910A02 19A10010017 Nguyễn Hoài Thu Nữ
498 1910A02 19A10010205 Nguyễn Hữu Tình Nam
499 1910A02 19A10010183 Phạm Thành Trung Nam
500 1910A02 19A10010212 Nguyễn Hữu Vũ Nam
501 1910A02 19A10010240 Nguyễn Hải Yến Nữ
502 1910A03 19A10010125 Nguyễn Tuấn Anh Nam
503 1910A03 19A10010330 Phan Thị Thùy Dương Nữ
504 1910A03 19A10010174 Dương Minh Đức Nam
505 1910A03 19A10010099 Nguyễn Thị Hằng Nữ
506 1910A03 19A10010136 Phạm Lê Trung Kiên Nam
507 1910A03 19A10010198 Nguyễn Văn Lập Nam
508 1910A03 19A10010370 Đặng Hoàng Long Nam
509 1910A03 19A10010244 Trần Đức Long Nam
510 1910A03 19A10010223 An Văn Minh Nam
511 1910A03 19A10010193 Đỗ Minh Quân Nam
512 1910A03 19A10010329 Trần Thế Quyền Nam
513 1910A03 19A10010262 Phùng Kim Thiện Nam
514 1910A03 19A10010290 Nguyễn Đình Tịnh Nam
515 1910A03 19A10010256 Lê Công Tuấn Nam
516 1910A03 19A10010346 Lê Ngọc Tuyền Nam
517 1910A03 19A10010053 Nguyễn Xuân Tú Nam
518 1910A03 19A10010379 Âu Mạnh Tường  
519 1910A04 19A10010250 Lê Thị Mai Anh Nữ
520 1910A04 19A10010168 Nguyễn Đình Bảo Nam
521 1910A04 19A10010148 Nguyễn Trần Cường Nam
522 1910A04 19A10010153 Hoàng Duy Nam
523 1910A04 19A10010354 Mầu Văn Tiến Dũng Nam
524 1910A04 19A10010300 Lê Quang Đạt Nam
525 1910A04 19A10010130 Trần Tiến Đạt Nam
526 1910A04 19A10010024 Nguyễn Việt Giang Nam
527 1910A04 19A10010216 Trần Quốc Hưng Nam
528 1910A04 19A10010294 Bế Quốc Khánh Nam
529 1910A04 19A10010098 Mai Thế Long Nam
530 1910A04 19A10010114 Bùi Đức Lộc Nam
531 1910A04 19A10010022 Trần Đức Minh Nam
532 1910A04 19A10010324 Cao Thị Thu Thủy Nữ
533 1910A04 19A10010145 Nguyễn Như Tuấn Nam
534 1910A04 19A10010023 Lê Đức Việt Nam
535 1910A05 19A10010224 Lê Hà Chi Nữ
536 1910A05 19A10010108 Nguyễn Phước Duy Nam
537 1910A05 19A10010039 Dương Thành Đạt Nam
538 1910A05 19A10010061 Hoàng Minh Đức Nam
539 1910A05 19A10010173 Triệu Anh Đức Nam
540 1910A05 19A10010122 Nguyễn Minh Hiếu Nam
541 1910A05 19A10010095 Lê Mạnh Hùng Nam
542 1910A05 19A10010275 Lê Văn Lâm Nam
543 1910A05 19A10010159 Vũ Thị Thuỳ Linh Nữ
544 1910A05 19A10010141 Nguyễn Đức Mạnh Nam
545 1910A05 19A10010317 Nguyễn Văn Mạnh Nam
546 1910A05 19A10010165 Trần Thành Nam Nam
547 1910A05 19A10010117 Tống Văn Quý Nam
548 1910A05 19A10010166 Hà Văn Tùng Nam
549 1910A05 19A10010237 Dương Văn Tú Nam
550 1910A05 19A10010058 Nguyễn Ngọc Tường Nam
551 1910A05 19A10010360 Lê Thị Uyên Nữ
(29756 lần xem)