Thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2020-2021

30/04/2021 08:24
Tags: kế hoạch,

Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách VLVH,
GV quan tâm
29/04/2021 04/05
Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021   04/05/2021 03/08    
Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 04/05/2021 09/05   Theo hướng dẫn
Đối thoại cấp trường Theo triệu tập 06/05/2021 07/05    
Duyệt đăng ký học BLĐK 09/05/2021 10/05    
Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 09/05/2021 12/05   Theo hướng dẫn
Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 11/05/2021 17/05 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
Thực học Toàn khoa 11/05/2021 06/07    
SV đi học GDTC & QPAN SV khóa mới đã đăng ký học GDTC & QPAN; CVHT các lớp khóa mới 17/05/2021 21/06   06/KH-TCQA
Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV, HV 18/05/2021 19/05   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp đợt tháng 6 KH-ĐT; BLĐK 23/05/2021 24/05    
Thi tuyển sinh SĐH đợt 1/năm   24/05/2021 27/05    
Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 6 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 24/05/2021 27/05    
Kiểm tra hồ sơ đăng ký tốt nghiệp Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 28/05/2021 04/06    
Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên BLĐK;
CTV ĐBCL (Nguyệt);
CVHT, SV 15A-18A
01/06/2021 15/06   bắt đầu 2 tuần trước khi kết thúc giảng dạy;
kéo dài 1 tháng
Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
07/06/2021 14/06 Thông báo thu hồ sơ;
BB kiểm tra HS, Điểm...
Các BB, DS theo mẫu
 
Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 08/06/2021 13/06   Theo mốc nộp tiền trước đó
Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 6 (cấp khoa) Hội đồng cấp khoa 14/06/2021 14/06    
HOU xét tốt nghiệp đợt Th6   21/06/2021 28/6    
Tổ chức thi học kỳ (giai đoạn 1) HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV, HV 22/06/2021 06/07 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
Thăm SV học GDTC-QPAN BLĐK, LCĐ, CVHT sv năm đầu 27/06/2021 28/6    
Tổ chức thi học kỳ (giai đoạn 2) HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV, HV 20/07/2021 03/08 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
Triển khai xét KQRL cấp lớp cho HK2,3 CVHT,
SV các lớp,
KH-ĐT
31/07/2021 5/8 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS
Nhà trường xét KQ HTRL HK2,3 năm học 2019-2020   14/08/2021 21/8   Tham chiếu Khung KHĐT năm của HOU
Hội thảo Định hướng chuyên môn =100 tc"}"> BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV >=100 tc
07/08/2021 08/08    
Tổ chức đăng ký sớm KH-ĐT; Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 09/08/2021 12/08   Theo hướng dẫn
Báo cáo tổ chức & đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 09/08/2021 14/8    
Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 13/08/2021 18/08 1. Thông báo
2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT.
3. DS tổng hợp của CVHT.
4. Kết quả duyệt của BLĐK
Quy trình từ 2019.09, có chấm đăng ký chuyên ngành.
Năm học 21-22, chỉ chấp nhận từ 100 tín chỉ trở lên
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
13/08/2021 18/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Thành lập và ôn tập đội tuyển SV với ATTT TS. Nguyễn Đức Tuấn 15/08/2021 13/11 Thông báo thành lập đội tuyển, Seminar các nhóm  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022   16/08/2021 20/12    
(39145 lần xem)