Thông báo qui trình hỗ trợ đặt lại mật khẩu trên hệ thống Khảo sát hoạt động giảng dạy của GV

04/05/2021 09:21
SV khoa CNTT cần đặt lại mật khẩu để truy cập hệ thống http://dbcl.hou.edu.vn nhằm tham gia khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên thì thực hiện theo qui trình sau
Tags: khảo sát,
  1. Trong thời hạn khảo sát của mỗi học kỳ (theo thông báo): SV có nhu cầu đặt lại mật khẩu để truy cập hệ thống http://dbcl.hou.edu.vn nhằm tham gia khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên điền thông tin vào form dưới đây.
  2. Trong thời hạn khảo sát, vào ngày thứ 3 hàng tuần: cán bộ văn phòng khoa CNTT căn cứ thông tin SV đã đăng ký trong form để đặt lại mật khẩu sau đó thông báo cho SV qua email đã đăng ký.

Form đăng ký thông tin

(21953 lần xem)

Tin liên quan: