Thông báo Kết quả Đề tài NCKH SV năm học 2020-2021

19/05/2021 17:07
Thông báo Kết quả Đề tài NCKH SV năm học 2020-2021 Các đề tài đăng ký Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 đã hoàn thành các vòng báo cáo với kết quả như sau:
Tags: NCKH,

Ngày 24/04/2021, các đề tài đã báo cáo tại Hội đồng cấp khoa và đạt kết quả như sau:

Thành Viên

Tên đề tài đăng ký

Tên giáo viên hướng dẫn

Tổng điểm

Trung bình

Giải thưởng

Lương Xuân Trường

Tìm hiểu về bài toán Text Summarization và ứng dụng

ThS. Lê Hữu Dũng

260,00

86,67

Giải nhất

Trần Hoài Thu - Nguyễn Thị Thu Trang - Mạc Văn Tân

Tìm hiểu phát triển ứng dụng dựa trên dịch vụ được cung cấp bởi một số mạng xã hội

ThS. Lê Hữu Dũng

242,00

80,67

Giải Nhì

Bùi Văn Hùng - Nguyễn Xuân Dương - Nguyễn Đình Thi

Ứng dụng Blockchain để xây dựng hệ thống quản lý minh chứng điểm rèn luyện cho sinh viên FITHOU

TS. Nguyễn Đức Tuấn

214,00

71,33

Giải ba

Nguyễn Văn Lâm

Tìm hiểu ngôn ngữ python, FrameWork Django và Thư viện mã nguồn mở OPEN CV, Ứng dụng xây dựng phần mềm nhận diện biển số xe

ThS. Mai Thị Thúy Hà

215,00

71,67

Giải Ba

Nguyễn Thị Hà Giang - Lê Thị Hiền - Nguyễn Thị Kim Duyên

Tìm hiểu kiểm thử tự động cho thiết bị di động

ThS. Lê Hữu Dũng

223,00

74,33

Giải Ba

Phạm Thị Ngoãn - Đặng Thị Phương Thu

Nghiên cứu chatbot 

ThS. Nguyễn Thành Huy

183,00

61,00

Khuyến khích

Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Văn Bảo - Tống Quang Anh - Nguyễn Văn Chiến

Tìm hiểu về Tensorflow, TensorflowJs, Google Colab và ứng dụng vào đề tài nhận diện thủ ngữ hỗ trợ người khuyết tật

ThS. Trần Tiến Dũng

193,00

64,33

Khuyến khích

Nguyễn Đình Phong

Tìm hiểu về NodeJS và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý học viên của Trung tâm Khoa bảng

ThS. Nguyễn Thị Tâm

190,00

63,33

Khuyến khích

Trần Thị Mai - Hà Thị Thủy

Nghiên cứu về tính bảo mật của điện toán đám mây

ThS. Trần Duy Hùng

184,00

61,33

Khuyến khích

Hoàng Phương Hạnh - Đào Công Tuấn
Trịnh Thị Duyên

Tìm hiểu về nghệ thuật sắp đặt và ứng dụng trong thiết kế sách báo.

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

189,00

63,00

Khuyến khích

Vương Công Duy - Lê Hoàng Phong - Nguyễn Đức Thuỷ - Nguyễn Trung Hiếu

Nghiên cứu mô hình mvc và ứng dụng vào trang thương mại điện tử

TS. Nguyễn Đức Tuấn

189,00

63,00

Khuyến khích

 

Ngày 27/04/2021, Hội đồng đánh giá đề tài SV NCKH cấp Trường năm học 2020-2021 (theo lĩnh vực) đã họp và đánh giá kết quả như sau.
Những SV được giải này đã vinh dự được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trong buổi Lễ kỷ niệm ngày khoa học công nghệ 18.5 và biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 tổ chức tại Trường Đại học Mở Hà Nội.

Thành Viên

Tên đề tài đăng ký

Tên giáo viên hướng dẫn

Giải thưởng

Lương Xuân Trường

Tìm hiểu về bài toán Text Summarization và ứng dụng

ThS. Lê Hữu Dũng

Giải nhất

Trần Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Mạc Văn Tân

Tìm hiểu phát triển ứng dụng dựa trên dịch vụ được cung cấp bởi một số mạng xã hội

ThS. Lê Hữu Dũng

Giải Nhì

(28110 lần xem)