Bộ môn HTTT - Thông báo v/v Tổ chức Seminar môn Hệ thống Nhúng

27/05/2021 11:19
Thông báo về Seminar môn học Hệ thống Nhúng, bậc đào tạo Thạc sĩ ngành CNTT.
Tags: NCKH, SEMINAR,
 
- Nội dung: các chuyên đề trong môn học Hệ thống Nhúng.
- Thời gian: 14h ngày 28.05.2021 theo hình thức trực tuyến.
- Chủ trì: PGS.TS Vũ Chấn Hưng
 
Buổi Seminar được thực hiện bởi các học viên cao học ngành CNTT.
Các bạn sinh viên quan tâm, mong muốn tham dự điền các thông tin vào Google Form sau để đăng ký nhận lời mời: 
(17343 lần xem)