Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2021-2022

13/08/2021 17:05
Tags: kế hoạch,

Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau

Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).

 

Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Nhà trường xét KQ HTRL HK2,3 năm học 2020-2021   14/08 21/8 00:00   Tham chiếu Khung KHĐT năm học 20-21 của HOU
Báo cáo seminar trước khi đăng ký bảo vệ HV thạc sĩ, GVHD, HĐ khoa; GV, HV, SV quan tâm 09/08 16/8 00:00   Qui trình đăng ký
Tổ chức đăng ký sớm KH-ĐT; Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 09/08 12/8 08:00   Theo hướng dẫn
Báo cáo tổ chức & đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 09/08 14/8 09:00    
Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 13/08 18/8 09:00 1. Thông báo
2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT.
3. DS tổng hợp của CVHT.
4. Kết quả duyệt của BLĐK
Quy trình từ 2019.09, có chấm đăng ký chuyên ngành.
Năm học 21-22, chỉ chấp nhận từ 100 tín chỉ trở lên
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
13/08 18/8 09:00 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Thành lập và ôn tập đội tuyển SV với ATTT TS. Nguyễn Đức Tuấn 15/08 13/11 00:00 Thông báo thành lập đội tuyển, Seminar các nhóm  
Chỉnh sửa luận văn sau seminar HV thạc sĩ, GVHD 16/08 23/8 00:00    
Sv học GDTC và QPAN (3 tuần học tập trung) SV đã đăng ký học GDTC và QPAN đợt tháng 6,7/2021 16/08 3/9 00:00   03 tuần học tập trung tại Trường Đại học Mở Hà Nội (Cơ sở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên). Lịch học có thể thay đổi theo điều kiện thực tế.
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022   16/08 20/12 00:00    
Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 16/08 17/8 09:00   Theo Qui định tốt nghiệp
SV đăng ký đề nghị hỗ trợ sắp xếp đề tài với các vị trí/loại đề tài phụ thuộc 1 dự án khác (qua Form) SV đã đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp và có dự định làm đồ án dạng phụ thuộc 1 dự án khác 16/08 17/8 09:00   Đã hướng dẫn trong Hội thảo định hướng chuyên môn năm 2021
Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 17/08 20/8 09:00   Theo hướng dẫn
SV, HV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án; HV Thạc sĩ 17/08 19/8 13:00   Có Hướng dẫn
Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 18/08 20/8 13:00    
Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 19/08 21/8 09:00    
Huawei Webminar BTC, GV, SV 19A, 20A, .. 19/08 19/8 17:00    
Duyệt đăng ký học BLĐK 20/08 21/8 09:00    
Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 20/08 23/8 09:00   Theo hướng dẫn
SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 20/08 20/8 14:30 theo Hướng dẫn P17
Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 21/08 23/8 13:00    
Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 23/08 28/8 09:00 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
Thực học GV, SV, HV thạc sĩ 23/08 15/11 09:00    
Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 23/08 21/11 09:00 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 23/08 24/8 13:00 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
Đăng ký bảo vệ LV HV thạc sĩ, GVHD, KH-ĐT 24/08 24/8 00:00   Cần đủ đk bảo vệ theo khoản 2 - điều 27 - qui chế 15/2014/TT-BGDĐT và đã thực hiện xong bước 7, 8 trong quy trình
TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
24/08 24/8 15:00 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Đề xuất nhà trường thành lập HĐ đánh giá luận văn Khoa, P.QLĐT, BGH 25/08 24/9 00:00    
Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV 1310A trở về sau 30/08 31/8 09:00   Lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 31/08 5/9 13:00 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09 3/9 00:00    
Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề
02/09 2/9 15:00 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 08/09 8/9 14:30   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét Th10) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
10/09 15/10 00:00 Thông báo thu hồ sơ; Căn cứ kế hoạch cụ thể của nhà trường
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 13/09 28/9 00:00 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
13/09 19/9 13:00 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
Dự thi cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN Giảng viên Nguyễn Đức Tuấn, Bộ môn NS và sinh viên thuộc đội tuyển 15/09 20/10 00:00 Tờ trình, quyết định thành lập đội tuyển dự kiến
Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 10 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 16/09 19/9 00:00    
SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 19/09 19/9 15:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Làm điểm SV xét tốt nghiệp KH-ĐT 20/09 27/9 00:00    
Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 20/09 25/9 09:00   Theo mốc nộp tiền trước đó
Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp đợt tháng 10 KH-ĐT; BLĐK 21/09 23/9 00:00 QĐ thành lập HĐ  
Họp hội đồng đánh giá luận văn Theo QĐ (bước 10) 25/09 24/11 00:00    
Kiểm tra hồ sơ, điểm... DSSV đăng ký xét CN tốt nghiệp Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 27/09 4/10 00:00    
Thi Giai đoạn 1/HK KH-ĐT, GV, SV 27/09 4/10 09:00   Dự kiến áp dụng cho trường hợp có dịch bệnh
Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 29/09 29/9 01:30 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Các Bộ môn nộp dự kiến HĐ seminar chuyên môn để báo cáo khoa trước khi thực hiện Các BM có phụ trách ĐATN 04/10 8/10 13:00 DS thành viên hội đồng (dự kiến);
DS đề tài/hội đồng;
Lịch làm việc (nằm trong khung KH của khoa)
 
Đăng kí chuyên ngành (Giai đoạn 2/HK) BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 04/10 09/10 1. Thông báo
2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT.
3. DS tổng hợp của CVHT.
4. Kết quả duyệt của BLĐK
Quy trình từ 2019.09, có chấm đăng ký chuyên ngành.
Năm học 21-22, chỉ chấp nhận từ 100 tín chỉ trở lên.
(mục lịch này áp dụng cho trường hợp có dịch bệnh)
SV khoá mới nhập học SV khóa mới, Tổ Tuyển sinh 05/10 15/10 00:00   Dự kiến theo KH tuyển sinh của Bộ, của Trường
Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 06/10 7/10 09:00   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 07/10 7/10 00:00 QĐ thành lập BTC (TKe: Như),
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Hà Nội)
Họp xét Công nhận tốt nghiệp cấp Khoa HĐ cấp khoa 07/10 8/10 00:00 QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
 
SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 07/10 9/10 00:00   Theo hướng dẫn, lịch dự kiến
Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
08/10 13/10 09:00    
Sinh viên nộp tiền học phí giai đoạn 2 vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV đăng ký môn học mới GĐ2 09/10 12/10 00:00   Lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
SV khoá mới thực học   09/10 20/11 00:00   Thi theo lịch tiến độ chung của khoa, và lịch cụ thể từng môn
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 11/10 26/10 00:00 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
Thu học phí giai đoạn 2 Tài chính, CVHT, SV 12/10 16/10 00:00  
Theo mốc nộp tiền trước đó
Kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề TN có tiến độ Chậm/Muộn/Không đạt/Không nộp SV diện làm CĐTN, KH-ĐT, BP nghiệp vụ 13/10 18/10 00:00 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Trước đó, SV diện bị kiểm tra phải photo sổ theo dõi, đăng ký kiểm tra tại P14 theo thông báo của bộ phận nghiệp vụ
Điểm kiểm tra được tính TBC với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Nhà trường xét tốt nghiệp đợt Tháng 10   16/10 16/10 00:00   Theo KH của HOU
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV khóa mới, BTC 17/10 19/10 00:00   07:30-11:30 ngày 17, 18/10
Tại NVH HSSV Hà Nội
(dự kìến theo năm trước )
BP nghiệp vụ nộp về KH-ĐT kết quả kiểm tra chuyên môn SV chuyên đề TN BP nghiệp vụ, KH-ĐT 20/10 21/10 00:00    
Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 26/10 30/11 09:00 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn ĐA với các BM SV làm đồ án, GVHD;
BM phụ trách;
BP chuyên trách;
26/10 28/10 13:00 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Sinh viên báo cáo chuyên môn ĐA tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
01/11 7/11 13:00   Hội đồng tại các Bộ môn
Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 03/11 13/11 13:00 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 08/11 23/11 00:00 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
SV học GDTC (3tc) 1910A 09/11 20/1 00:00   Theo Lịch cụ thể của TT GDTC - QPAN năm 2021
Họp xét KQ Rèn luyện cấp lớp KH-ĐT, CVHT, SV 16/11 23/11 00:00 Biên bản, KQRL cấp lớp Đăng Thông báo trước
Thi tuyển sinh SĐH đợt 2/năm   22/11 25/11 00:00    
SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ ĐA tốt nghiệp SV diện Bảo vệ ĐA TN
BP KH-ĐT
22/11 22/11 15:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Thời gian nộp: 08:00-10:00
SV nộp báo cáo chuyên đề TN (đăng ký dự thi) Giáo vụ,
SV diện thi TN
22/11 22/11 15:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
Họp HĐ xét phân công GV phản biện Đồ án TN Hội đồng; 22/11 23/11 13:00   14:00
Thi các môn LLCT HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 23/11 25/11 00:00   Ngày dự kiến theo năm trước
TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 23/11 24/11 13:00   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
Thi TACB 1,2,3 HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 25/11 28/11 00:00   Ngày dự kiến theo năm trước
Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 25/11 26/11 13:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 25/11 26/11 13:00   Thông báo
Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 25/11 28/11 13:00    
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
29/11 4/12 13:00    
Khoa xét KQ HTRL HK1 năm học 2021-2022 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
30/11 3/12 00:00    
SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp
(3 ngày sau buổi bảo vệ ĐATN)
Bộ phận chuyên trách, SV 03/12 3/12 05:00 DS điểm đồ án 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 06/12 11/12 00:00 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
Trường Xét KQ HTRL HK1 năm học 2020-2021   07/12 14/12 00:00    
Đăng ký sớm (HK2) Sinh viên, CVHT 14/12 17/12 00:00    
Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 15/12 20/12 00:00 Theo qui trình  
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó BM,
KH-ĐT, GV phụ trách VLVH,
GV quan tâm
15/12 20/12 00:00 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS, CVHT lớp Cao học 17/12 20/12 00:00   Theo Qui định tốt nghiệp
Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 17/12 20/12 00:00    
Đăng ký đề cương đề tài đồ án/luận văn lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 19/12 21/12 00:00   Theo Hướng dẫn
Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 20/12 22/12 00:00    
Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 20/12 22/12 00:00    
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022   20/12 25/4 00:00    
(45780 lần xem)