Bộ môn HTTT - thông báo về buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) Phân tích và Thiết kế Hệ thống

27/09/2021 13:55
Phân tích nghiệp vụ là một hoạt động quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Vì vậy, để giúp các bạn sinh viên tại Khoa CNTT có được các kiến thức thực tế về công việc phân tích nghiệp vụ, Bộ môn HTTT và CNPM phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk):
Tags:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bộ môn HTTT

     Số: 2021-05/ HTTT-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa

Nhằm giúp sinh viên có thể tiếp cận được với các kiến thực tế của môn học Phân tích và Thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm. Bộ môn HTTT kết hợp với Bộ môn CNPM triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học:

1.    Thời gian và địa điểm

· Thời gian: 13h30 Chủ Nhật ngày 03/10/2021.

· Địa điểm: trực tuyến thông qua Google Meet.Các thông tin kết nối sẽ được thông báo sau.

2.    Báo cáo viên:

· Chị Nguyễn Thu Hiền.

· Công ty Phần mềm FPT Nhật Bản tại Osaka, Nhật Bản.

· Vị trí: Kỹ sư cầu nối, chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

3.    Nộidung:

· Thị trường CNTT Nhật Bản và cơ hội cho các kỹ sư CNTT Việt Nam;

· Phân tích nghiệp vụ và vị trí công việc.

· Các case study cụ thể về công việc của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

· Thực tiễn nghề nghiệp của chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

4.    Thành phần:

· Các giảng viên chuyên môn;

· Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;

· Sinh viên thuộc lớp môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin “AAS7182021.003, AAS7182021.005,AAS7182021.004”, lớp môn Quản trị dự án “AAB7152021.001, AAB7152021.002”.

· Và các sinh viên khác có quan tâm.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây

(1133 lần xem)