Thông báo v/v Khảo sát mức độ sử dụng CNTT của người học trước khi vào Đại học

15/11/2021 14:38
Khoa CNTT đang triển khai nghiên cứu nhằm tìm hiểu, xác định những nội dung cần điều chỉnh trong chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu mới.
Tags: khảo sát,

Đối tượng khảo sát: Sinh viên các khoá 1910A, 2010A, 2110A

Thời gian khảo sát: từ 15/11 đến trước 17:00 17/11

Khoa CNTT thông báo và đề nghị:

  1. Thầy cô CVHT các lớp thuộc các khoá kể trên thông tin, đôn đốc SV lớp mình tham gia khảo sát và lưu minh chứng về việc tham gia
  2. SV các khoá kể trên tích cực tham gia khảo sát
  3. Giao Tổ KH-ĐT giám sát thành phần đã hoàn thành khảo sát, kịp thời nhắc nhở CVHT và SV hoàn thành nội dung này.

Chi tiết khảo sát như dưới đây:

(7690 lần xem)