Đợt đăng ký Lớp môn học tiếp theo dành cho khoá 0011B, 0711B

26/02/2012 21:45
Từ 0h 27/02/2012 đến 24h ngày 01/03/2012, sinh viên các khoá 0011B, 0711B có thể đăng ký các Lớp môn học mới theo học chế Tín chỉ.
Tags: CTMS, tín chỉ,

Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ trực tuyến đã cập nhật đầy đủ lịch học của các Lớp môn học (lớp tín chỉ) mới lên hệ thống CTMS cho đợt đăng ký từ 0h 27/02/2012 đến 24h ngày 01/03/2012.

Ngay từ bây giờ, sinh viên các khoá 0011B, 0711B đã có thể xem các lớp được phép đăng ký trong tài khoản cá nhân trên hệ thống CTMS dành cho sinh viên và có thể bắt đầu đăng ký khi đến thời gian qui định.Các bước thực hiện đã được hướng dẫn chi tiết tại đây, sinh viên cần đọc kĩ trước khi thực hiện đăng ký. 

Chúc các bạn chọn được lớp học ưng ý!

(7764 lần xem)