Thông báo v/v Khảo sát ý kiến cựu sinh viên Khoa CNTT nhằm đánh giá, điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành CNTT

22/12/2021 16:26
Khoa CNTT đang triển khai nghiên cứu nhằm tìm hiểu, xác định những nội dung cần điều chỉnh trong chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu mới.
Tags: khảo sát,

Đối tượng khảo sát: Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.

Thời gian khảo sát: từ 04/01 đến trước 17:00 08/01/2021.

 

Chi tiết khảo sát như dưới đây:

(5939 lần xem)