Tổng Công ty Viễn thông Viettel tuyển dụng

14/03/2022 15:59
Hiện tại, Tổng Công ty Viễn thông Viettel có chương trình thu hút thực tập sinh/ tập nghề đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin, cụ thể:
Tags:

- Đối tượng: Sinh viên ngành CNTT, Phân tích dữ liệu từ năm thứ 2 trở đi.

- Yêu cầu ứng viên: GPA tại thời điểm thực tập khá trở lên; có kết quả “đạt” qua vòng đánh giá của Tổng Công ty.

- Mục đích thu hút thực tập sinh/Tập nghề.

 Định hướng cho thực tập sinh về các kiến thức nền tảng, các kỹ năng văn phòng, tiêu chuẩn về ngoại ngữ.

 Định hướng sớm nhất cho sinh viên ngành CNTT biết đến Viettel, môi trường, văn hóa Viettel và các kiến thức nền tảng, các kỹ năng cần thiết phải có để tự cá nhân trang bị khi ứng viên tại Viettel.

 Sinh viên thực tập/tập nghề trực tiếp tham gia các dự án của Viettel.

 Tuyển dụng sinh viên nếu đạt yêu cầu tuyển dụng của Tổng Công ty.

- Hỗ trợ/tiền lương: Sinh viên thực tập sinh/tập nghề được hỗ trợ/ tiền lương trong thời gian thực tập/tập nghề.

(8707 lần xem)