TechTalk môn Thiết kế đồ họa

20/03/2022 19:08
Tags: techtalk, CNĐPT,

1.    Thời gian và địa điểm

Thời gian: 14h00 Thứ năm ngày 24/03/2022.

Địa điểm: trực tuyến thông qua Zoom Meeting. Các thông tin kết nối sẽ được thông báo sau.

2.    Báo cáo viên:

Diễn giả: Anh Nguyễn Huy Phong, chuyên gia UI/UX, Phòng Sáng tạo công ty VNPT-IT 

3.    Nội dung: Làm thế nào để thiết kế của bạn thu hút người xem?

 

4.    Thành phần:

  • Sinh viên thuộc lớp môn học Thiết kế đồ họa "AAG4042022.001”
  • Sinh viên chuyên ngành CNĐPT tham gia và lưu minh chứng theo https://forms.gle/Xh8xrE5i1dhKYM9SA
  • Các sinh viên khác có quan tâm, đăng ký https://forms.gle/L7X64FdNjWoEsADn8 (trước khi diễn ra sự kiện 24h) để nhận lời mời.
  • Các giảng viên chuyên môn
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm
(19187 lần xem)