Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án KH2 năm học 2021 - 2022 Bộ môn Mạng & Kỹ thuật máy tính

28/03/2022 11:22
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo danh sách Hội đồng đánh giá chuyên môn đồ án như sau:
Tags: Seminar,

STT

Họ tên SV

Đề tài

GVHD

1

Trần Đồng Phong

THIẾT LẬP HỆ THỐNG GIÁM SÁT SERVER DỰA TRÊN PHẦN MỀM PROMETHEUS/GRAFANA CHO CÔNG TY NEXTVN.

Lâm Văn Ân

2

Đào Công Tuấn

Tìm hiểu lỗ hổng Broken Access Control và đề xuất giải pháp chống lại bằng JWT authentication trên hệ thống hỗ trợ Tuyển dụng cho Công ty TNHH CMC Global

Nguyễn Đức Tuấn

3

Phạm Lan Hương

Nghiên cứu dạng tấn công Cross-site request forgery(kỹ thuật tấn công giả mạo) và phương pháp phòng chống.

Trần Tiến Dũng

4

Mai Minh Hằng

Triển khai mô hình mạng ba lớp cho công ty cổ phần Goldsun

Nguyễn Thành Huy

5

Dương Tuấn Anh

Nghiên cứu giải pháp chống dạng tấn công cross-site scripting (XSS)

Vũ Xuân Hạnh

6

Nguyễn Thị Ngân

TÌM HIỂU VỀ WCP VÀ ỨNG DỤNG CWP TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CQL.

Lâm Văn Ân

7

Đặng Thị Phương Thu

Tìm hiểu giải pháp ảo hóa Docker và ứng dụng tại công ty phát triển phần mềm Vương Thành

Lâm Văn Ân

8

Phạm Hà Phương

Nghiên cứu kỹ thuật tấn công XSS và cách ngăn chặn trên hệ thống "Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng NIDAS Shoes"

Trần Tiến Dũng

9

Trần Ngọc Bảo

Phát hiện URL độc hại sử dụng công cụ máy học có giám sát

Vũ Xuân Hạnh

 

(Yêu cầu các sinh viên Chuyên ngành đăng ký tham dự bắt buộc - Qua Form sau hoặc kiểm tra email)
https://docs.google.com/forms/d/16Rjzi0ZiRBSfmkxIBs0_xc_iWDewS_g1DQUdTf1CyZc/edit
(12799 lần xem)