Thông báo Kết quả Đề tài NCKH SV năm học 2021-2022

22/04/2022 20:36
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2021 – 2022 Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá cấp khoa và đề xuất tham gia báo cáo cấp trường của các đề tài NCKH SV năm học 2021-2022
Tags: NCKH SV,

*Giải thưởng cấp khoa:

TT

Sinh viên/Nhóm sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dấn

Điểm trung bình của hội đồng đánh giá

Giải cấp Khoa

1

Vũ Văn Thể;Nguyễn Thị Minh Ánh;Bùi Thị Yên;Phạm Thị Phương Thảo

2010A04

Nghiên cứu IoT và ứng dụng vào lĩnh vực logistic

Trần Tiến Dũng

85

Nhất

2

Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Tiến; Trần Quỳnh Trang; Nguyễn Thị Dịu

1910A04

Ứng dụng kĩ thuật phân cụm dữ liệu hỗ trợ sinh viên lựa chọn chuyên ngành

Nguyễn Thị Tâm

80

Nhì

3

Nguyễn Xuân Dương; Trịnh Xuân Đạt; Hoàng Thanh Thuý; Nguyễn Nhật Long;

1910A05

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hoa quả

Nguyễn Đức Tuấn

76

Nhì

4

Nguyễn Thanh Nam

1910A04

Nghiên cứu React Native Expo với đăng nhập bằng Touch ID

Trịnh Thị Xuân

74

Ba

5

Trần Đức Minh;Nguyễn Hữu Tình;Nguyễn Anh Núi;Trần Thị Kiều Diễm

1910A04

Tìm hiểu webRTC

Trịnh Thị Xuân

73

Ba

6

Đỗ Quang Huy; Bùi Mạnh Thể

1810A04

Nghiên cứu một số thuật toán khai phá dữ liệu và ứng dụng

Nguyễn Thị Quỳnh Như

66,7

Ba

7

Nguyễn Thị Thu Trang;Nông Thị Tuyết Mai; Mạc Đức Tân;

1910A03

Đối sánh văn bản

Lê Hữu Dũng

65

Ba

 

* Đề tài xét giải cấp trường:

TT

Sinh viên/Nhóm sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dấn

1

Vũ Văn Thể;Nguyễn Thị Minh Ánh;Bùi Thị Yên;Phạm Thị Phương Thảo

2010A04

Nghiên cứu IoT và ứng dụng vào lĩnh vực logistic

Trần Tiến Dũng

2

Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Tiến; Trần Quỳnh Trang; Nguyễn Thị Dịu

1910A04

Ứng dụng kĩ thuật phân cụm dữ liệu hỗ trợ sinh viên lựa chọn chuyên ngành

Nguyễn Thị Tâm

3

Nguyễn Xuân Dương; Trịnh Xuân Đạt; Hoàng Thanh Thuý; Nguyễn Nhật Long;

1910A05

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hoa quả

Nguyễn Đức Tuấn

 

Chúc mừng các nhóm nghiên cứu!

(4627 lần xem)