Webinar: "Quản trị Mạng máy tính Lộ trình phát triển nghề nghiệp"

14/07/2022 08:40
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính trân trọng thông báo Webinar của Trung tâm mạng BKCAD tổ chức.

Thời gian: 8h45-11h00 ngày 16/7/2022.

Hình thức tham dự: trực tuyến qua link sau (mật khẩu gửi qua email)
Link zoom tham dự:

Hoặc sinh viên đăng ký trực tiếp theo link sự kiện:
https://event.usaid-wise.bkacad.edu.vn/

 Nội dung hội thảo giới thiệu về vai trò và tầm của qua trọng của chứng chỉ Mạng CCNA trong thơi đại 4.0

Bộ môn trân trọng thông báo thới các sinh viên quan tâm. Triệu tập các sinh viên thuộc chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống tham dự đầy đủ.

* Sinh viên đăng nhập zoom theo cú pháp: HOU.Lớp.Họ_tên.

Trân trọng!

(18491 lần xem)