Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học năm 2020 và 2021

26/08/2022 14:27
Căn cứ thông báo số 70 của phòng công tác chính trị và sinh viên ngày 25/08//2022 khoa Công ngệ Thông tin triển khai cho sinh viên nhập học năm 2020 và 2021 khám sức khỏe đầu khóa cụ thể như sau:
Tags:

1. Lịch khám: Chiều ngày 30/08/2022

1.1. Lớp 2110A01, 2110A02 , 2110A03 khám từ 13h15 đến 15h00 ngày 30/08/2022

1.2. Lớp 2110A04, 2110A05 và những sinh viên Khóa 2020 chưa được khám sức khỏe đợt đầu khám từ 15h00 đến 17h00 ngày 30/08/2022.

2. Địa điểm khám: 

2.1. Sinh viên tập trung tại phòng 43 và 44 khu giảng đường khoa CNTT, số 96 Định công, Hoàng Mai, Hà Nội trước giờ khám 15 phút.

Đề nghị: Sinh viên các lớp tham gia khám đầy đủ, đúng giờ theo phân công, vì đây là đợt khám duy nhất và không có  khám bổ sung.

(2409 lần xem)