Tech Talk môn học mạng truyền thông, chủ đề “Chiến lược Quản trị và "Bảo mật thiết bị đầu cuối trong doanh nghiệp"

14/03/2023 23:57
Tags:

Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Mạng truyền thông

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 16/03/2023

Địa điểm: P.52 - Khu giảng đường Khoa CNTT

Báo cáo viên Nguyễn Đắc Vũ, Customer, Success Team, i3 Network System 

Thành phần:

- Các sinh viên đang theo học lớp “Mạng truyền thông AAN3052022.017”

- Sinh viên chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống

- Sinh viên khác có nhu cầu trong học tập

- Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm

* Lưu ý: Các sinh viên chuyên ngành tham dự lưu minh chứng phục vụ cho công việc khi cần

(1213 lần xem)