Bộ môn CNPM thông báo tổ chức Tech talk với chủ đề "Làm chủ các mẫu thiết kế kinh điển trong lập trình"

21/03/2023 15:20
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Phân tích thiết kế hệ thống
Tags: tech talk, cnpm,

Thời gian: 8h00, ngày 25/03/2023.

Địa điểm: P.52- Khu giảng đường Khoa CNTT

Báo cáo viên: 

  1. Tạ Văn Dũng - LINE Technology VietNam Blockchain Engineer, Founder của tổ chức mã nguồn mở Young Monkeys.
  2. Nguyễn Hoàng Minh - CEO The Minders Game Studio.

Thành phần:

  • Các sinh viên đang theo học lớp “Phân tích thiết kế hệ thống AAS7182023.002, AAS7182022.010, AAS7182022.012”
  • Sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Sinh viên khác có nhu cầu trong học tập
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm

* Lưu ý: Các sinh viên chuyên ngành tham dự lưu minh chứng phục vụ cho công việc khi cần

(8649 lần xem)