Thông báo danh sách bổ sung hướng nghiên cứu và phân nhóm sinh viên nghiên cứu, giảng viên phụ trách năm 2023-2024

10/06/2023 18:09
Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, Khoa đã tổ chức sinh viên viên đăng ký NCKH và hướng nghiên cứu...
Tags: SV, NCKH,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo danh sách sinh viên NCKH, nhóm nghiên cứu (RG) và giáo viên hướng dẫn năm học 2023-2024. Danh sách này sẽ được bổ sung vào các nhóm nghiên cứu hiện đã có của Khoa. Quy định nhóm NCKH chi tiết tại đây

Danh sách sinh viên NCKH cấp khoa đã được tổng hợp và phân công:

STT Nhóm NC Hướng Nghiên cứu Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện NCKH Mã SV Lớp Hành chính
1 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Nguyễn Thành Văn 21A100100423 2110A05
2 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Phạm Khánh Duy 22A1001D00912 2210A04
3 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Nguyễn Thu Thảo 20A10010025 2010A01
4 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Nguyễn Minh Hiếu 21A100100130 2110A05
5 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Nguyễn Quang Thắng 20A10010128 2010A01
6 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Phạm Thế Anh 20A10010238 2010A05
7 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Thị Minh Châu 20A10010060 2010A05
8 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Chu Quỳnh Anh 21A100100007 2110A04
9 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Ngọc Tân 21A100100329 2110A04
10 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Tất Đạt 21A100100081 2110A02
11 RG03 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Hà Văn Cảnh 21A100100042 2110A03
12 RG03 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Sỹ Khải 21A100100179 2110A01
13 RG03 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Phan Quốc Anh 19A10010181 1910A02
14 RG04 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Quốc Toàn 22A1001D0324 2210A04
15 RG04 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Đào Thị Như Quỳnh 20A10010052 2010A01
16 RG04 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Viết Hoàng 21a100100146 2110A04
17 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thuý Hà Mai Thị Thảo Chi 21A100100045 2110A03
18 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Đào Xuân Lộc 21A100100215 2110A03
19 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Đỗ Trọng Ninh 21A100100276 2110A02
20 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Vũ Việt Anh 21A100100030 2110A02
21 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Lâm Thị Hạnh 20A10010298 2010A04
22 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Đỗ Đan Trường 22A1001D0341 2210A02
23 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Đỗ Mạnh Hùng 20A10010151 2010A03
24 RG08 Internet of Things Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Đình Dũng 21A100100058 2110A01
25 RG08 Công nghệ chuỗi khối Nguyễn Đức Tuấn Ngô Chí Việt 21A100100426 2110A04
26 RG08 Công nghệ chuỗi khối Nguyễn Đức Tuấn Vũ Đức Hải 21A100100114 2110A02
27 RG08 Ẩn giấu thông tin Nguyễn Đức Tuấn Đỗ Thanh Hải 20A10010050 2010A04
28 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Phạm Huyền Trang 22A1001D0329 2210A05
29 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Trần Thùy Ninh 22A1001D0243 2210A04
30 RG09 Công nghệ phần mềm Nguyễn Đức Tuấn Vũ Văn Thế 20A10010319 2010A04
31 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Phạm Anh Phú 21A100100286 2110A03
32 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Bình 22A1001D0036 2210A06
33 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Phạm Quốc Tuấn 21A100100415 2110A05
34 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Vũ Quang Được 21A100100100 2110A02
35 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Thị Vân Anh 21A100100020 2110A04
36 RG10 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thành Huy Nguyễn Thành Đạt 20A10010171 2010A02
37 RG10 Khai phá dữ liệu Nguyễn Thành Huy Kiều Thị Thu Uyên 20A10010033 2010A01
38 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thành Nam 22a1001d0223 2210A02
39 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Trần Bảo Nguyên 22A1001D0235 2210A02
40 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Lê Minh Quang 22A1001D0277 2210A05
41 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Tú Lan 22A1001D0188 2210A05
42 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Phạm Văn Long 21A100100212 2110A05
43 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Lại Quang Thắng 20A10010223 2010A03
44 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Phạm Quang Thắng 21A100100353 2110A02
45 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Vũ Huy Hoàng 21a100100149 2110A05
46 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Phan Thị Thu Trang 20a10010147 2010A05
47 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Phúc Hưng 21A100100174 2110A05
48 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Minh Thuận 20A10010347 2010A01
49 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Trần Anh Quân 22A1001D0275 2210A03
50 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Bùi Thành Trung 21A100100396 2110A03
51 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Trần Thị Minh Thu 20A10010075 2010A01
52 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Lê Nghĩa Dũng 22A1001D0076 2210A05
53 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Phúc Hưng 21A100100174 2110A05
54 RG17 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Trần Duy Hùng Nguyễn Hồng Ánh 22a1001d0029 2210A04
55 RG17 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Trần Duy Hùng Bùi Thị Huyền Trang 21A100100383 2110A02
56 RG17 Đồ hoạ máy tính Trần Duy Hùng Đặng Thị Hạnh 20A10010006 2010A03
57 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Nguyễn Thị Khánh Trang 21A100100388 2110A02
58 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Vũ Thị Thùy Trang 21A100100391 2110A02
59 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Phạm Hải Nam 21A100100257 2110A04
60 RG19 Trí tuệ nhân tạo Vũ Xuân Hạnh Nguyễn Phúc Toàn 21A100100381 2110A04
61 RG19 An ninh và bảo mật dữ liệu Vũ Xuân Hạnh Ngọ Văn Sơn 21A100100321 2110A02

Khoa CNTT thông báo để các giảng viên, sinh viên, học viên biết, cùng thực hiện hoạt động nghiên cứu theo định hướng đã đăng ký và tiến tới gặt hái những thành công!

(9453 lần xem)