Giảng viên Trường ĐH Mở Hà Nội hoàn thành chương trình tập huấn năm 2023 của UNESCO-UNITWIN: Nâng cao năng lực kỹ thuật số

31/07/2023 22:39
Giảng viên Trường ĐH Mở Hà Nội hoàn thành chương trình tập huấn năm 2023 của UNESCO-UNITWIN: Nâng cao năng lực kỹ thuật số Chương trình tập huấn năm 2023 của UNESCO-UNITWIN: Nâng cao năng lực kỹ thuật số (2023 UNESCO-UNITWIN Training Program: Empowering Digital Literacy Skills) đã diễn ra thành công tại Trường Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc (KNOU)
Tags: unesco, unitwin, nckh,

England English

Từ ngày 09/07/2023 đến ngày 15/07/2023, hoạt động này có sự tham gia của 4 trường đại học là Trường Đại học Mở Hà Nội (Hanoi Open University), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Mông Cổ (Mongolian University of Science and Technology), Đại học Mở Malaysia (Open University Malaysia) và Đại học Tribhuvan - Nepal (Tribhuvan University - Nepal). Trường Đại học Mở Hà Nội đã cử TS Thái Thanh Tùng - Trưởng khoa Đào tạo cơ bản và ThS Lê Hữu Dũng - Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin tham gia hoạt động này.
 
Một buổi tập huấn
 
Chương trình tập huấn này là một trong số các hoạt động nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về đào tạo từ xa trong giáo dục đại học thuộc khuôn khổ mạng lưới UNESCO-UNITWIN. Chương trình tập trung vào nâng cao năng lực về kỹ năng công nghệ số trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập, giúp giáo viên hiểu rõ hơn về việc sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong quá trình giảng dạy và phát triển các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả. Các nội dung chính của chương trình bao gồm Biên tập video phục vụ lớp học trực tuyến; Lập trình và Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Phát triển ứng dụng vạn vật kết nối (IoT), Phát triển ứng dụng trên App Inventor, Dash Robot, Python, ....
 
 
Các đại biểu đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng trường Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc - TS Ko Song-hwan tại văn phòng, cảm ơn sự tiếp đón và tổ chức chu đáo của nhà trường.
 
 

Các đại biểu tham dự tập huấn chụp ảnh sau khi nhận chứng chỉ
Chương trình đã mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại các trường đại học tham gia. Tiếp nối hoạt động này, các khoá đào tạo tại trường (Onsite training) về các nội dung trên sẽ được tổ chức trong năm 2023 cho sinh viên tại các trường tham gia.

Vietnam Tiếng Việt

Lecturers from Hanoi Open University successfully completed the 2023 UNESCO-UNITWIN Training Program: Empowering Digital Literacy Skills at Korea National Open University (KNOU).
 
UNESCO-UNITWIN Training Program 2023: Empowering Digital Literacy Skills was successfully held at Korea National Open University (KNOU). From July 09, 2023, to July 15, 2023, this training program was attended by four universities: Hanoi Open University, Mongolian University of Science and Technology, Open University Malaysia, and Tribhuvan University - Nepal. Hanoi Open University sent Dr. Thai Thanh Tung - Dean of the Basic Training Faculty, and MSc. Le Huu Dung - Vice dean of the Information Technology Faculty, to participate in this activity.
A training session A training session
 
This training program was part of a series of activities aimed at sharing knowledge and experience in distance education in higher education within the framework of the UNESCO-UNITWIN network. It focused on enhancing digital literacy skills in teaching, research, and learning, helping educators understand the use of advanced information technology in teaching and developing innovative and effective teaching methods. The main topics covered in the program included video editing for online classes, programming and developing applications with artificial intelligence (AI), developing IoT (Internet of Things) applications, creating applications using App Inventor, Dash Robot, Python, and more.
The delegates also had a working session with the President of Korea National Open University - Dr. Ko Song-hwan, at the office, expressing appreciation for the warm reception and thoughtful organization by KNOU. 
The delegates also had a working session with the President of Korea National Open University - Dr. Ko Song-hwan, at the office, expressing appreciation for the warm reception and thoughtful organization by KNOU.
 
The delegates after receiving certificate from the KNOU Vice President
The delegates after receiving certificate from the KNOU Vice President
 
The program brought significant practical significance, positively contributing to improving the quality of teaching and learning at the participating universities. Following this event, on-site training courses on the aforementioned topics will be organized in 2023 for students at the participating universities.
(11346 lần xem)