Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn Đồ án HK1 năm học 2023 - 2024 Bộ môn Mạng & KTMT

20/11/2023 17:09
Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính xin trân trọng thông báo thời gian làm việc của Hội đồng đánh giá chuyên môn đồ án như sau:
Tags:

- Thời gian: 8h00 ngày 23/11/2023

- Địa điểm: P.42 - Khu giảng đường Khoa CNTT

- Danh sách sinh viên và đề tài kèm theo.

STT

Họ tên

Lớp

Đề tài

1

Trần Lan Anh

1910A05

PHÁT HIỆN VÀ PHÂN TÍCH LỖ HỔNG BẢO MẬT SỬ DỤNG CÔNG CỤ NESSUS

2

Trần Đức Chính

1810A01

Phát hiện dạng tấn công Cross Site Scripting (XSS) sử dụng học máy kết hợp

3

Bùi Thị My

1910A05

Phát hiện và phòng chống tấn công WebServer xây dựng trên hệ điều hành nhân Linux.

4

Nguyễn Long Thành

1810A04

Nghiên cứu kỹ thuật tấn công CSRF và xây dựng phương pháp phòng chống trên hệ thống "Website đặt phòng khách sạn online cho khách sạn The Bridge"

5

Lê Thắng Toàn

1810A05

Nghiên cứu, triển khai giải pháp mạng cho công ty TNHH THÁI THỊNH

6

Hoàng Thị Phương Thảo

1910A05

Bảo mật trong mạng LAN và ứng dụng tại công ty cổ phần dịch vụ tin học ITS

7

Phạm Xuân Vinh

1910A05

NGHIÊN CỨU WAF VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TY IT SỬ DỤNG MODSECURITY

(871 lần xem)