Thông báo về việc thẩm định bằng THPT đợt 1 năm 2024

29/02/2024 15:50
Triển khai Thông báo số 641/TB-ĐHM ngày 20/02/2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội, khoa CNTT thông báo về việc thẩm định bằng THPT
Tags:

Nhà trường tiến hành thu bằng gốc để thẩm định (đối với các học viên, sinh viên đang theo học tại trường chưa thẩm định bằng)

  • Đại học chính quy, VB2CQ: Thu bằng gốc tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) tất cả các sinh viên đang theo học.
  • Cao học: văn bằng gốc Đại học
  • Địa điểm nộp: P1.2  khoa CNTT 96 Định Công (cô Nhân)
  • Thời gian thu: Chiều các ngày 18,20,22/03/2023
  •  Đối với những học viên, sinh viên không thực hiện, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ liên quan đến việc thẩm định, xác minh bằng gốc khi xét tốt nghiệp.
(4843 lần xem)