Thông báo v/v Sửa thông tin sinh viên trong hệ thống CTMS

10/10/2012 16:04
Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ trực tuyến (OTSC) thông báo thời hạn và qui trình sửa thông tin sinh viên trong hệ thống CTMS như sau
Tags: CTMS, thông báo, 2012,
  1. Từ 10/10/2012 đến hết 24/10/2012, hệ thống CTMS mở chức năng để các Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Cố vấn học tập (CVHT) có thể sửa được hồ sơ sinh viên trong các lớp mình phụ trách.
  2. Sinh viên cần cập nhật, thay đổi thông tin nào trong hồ sơ cá nhân (xem tại http://student.fithou.net.vn) thì đăng ký với GVCN/CVHT của mình trong thời hạn trên (hoặc thời hạn do các GVCN/CVHT qui định trong thời hạn trên) để GVCN/CVHT chỉnh sửa.
  3. Quá thời hạn trên, những sinh viên cần chỉnh sửa thông tin phải đến đăng ký thực hiện tại OTSC (P14, CS2 khoa CNTT)
(12941 lần xem)