Những lỗi sai khi cập nhật thông tin đồ án tốt nghiệp khiến đồ án chưa được duyệt trên CTMS

13/11/2012 16:39
Sau đây là những lỗi lỗi hết sức cơ bản sinh viên thường mắc và gây chậm trễ cho quá trình duyệt thông tin đồ án trong hệ thống.

Ban quản trị CTMS thực hiện nhiệm vụ ghi nhận trạng thái duyệt cho các đồ án có đăng ký thông tin trong CTMS theo danh sách đề tài đã được duyệt của Khoa CNTT. Những thông tin này sẽ được dùng để in ấn phiếu điểm, danh sách hội đồng, công bố điểm, công bố đề tài trong hoạt động bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên và trên các hệ thống trực tuyến của khoa.

Những việc này tưởng như hết sức đơn giản nhưng khi nhập liệu, sinh viên lại chậm đăng ký hoặc rất hay mắc những lỗi cơ bản (như trong hình sau, click để xem ảnh lớn )khiến việc kiểm duyệt của Ban quản trị phải thực hiện kéo dài, gây lãng phí thời gian. 

Chúng tôi đăng tải thông tin này để các em sinh viên rút kinh nghiệm, thực hiện chính xác việc cập nhật thông tin của mình để nhanh chóng được duyệt thông tin đồ án trên hệ thống.

(8789 lần xem)