Giảng viên khoa CNTT tiếp tục bảo vệ thành công hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2012

30/11/2012 08:55
Giảng viên khoa CNTT tiếp tục bảo vệ thành công hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2012 Chiều ngày 29/11/2012, tại CS1 Viện ĐH Mở Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu của hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện do các cán bộ, giảng viên khoa CNTT thực hiện trong năm qua
Tags: NCKH, 2012,

14h ngày 29/11/2012 tại CS1 Viện ĐH Mở HN đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: "Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội". Nhóm nghiên cứu đề tài gồm có: TS Trương Tiến Tùng (Chủ nhiệm đề tài), TS Dương Thăng Long, ThS Thái Thanh Tùng và KS Lê Hữu Dũng. Đề tài được đánh giá bởi hội đồng nghiệm thu: GS TS Nguyễn Thanh Nghị, TS Lê Văn Thanh (Chủ nhiệm HĐNT), TS Nguyễn Mai Hương, ThS Đinh Tuấn Long.

TS Dương Thăng Long đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày một số nội dung: Khảo sát hiện trạng; đề xuất các giải pháp thực hiện; thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên nhằm thống nhất cơ sở dữ liệu. Kết quả đề tài đạt được: hệ cơ sở dữ liệu sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội, xây dựng được cổng thông tin hỗ trợ công tác tuyển sinh, công cụ khai báo và thu thập thông tin nhập học. Đại diện cho nhóm nghiên cứu, TS Trương Tiến Tùng phát biểu tại buổi nghiệm thu: Cơ sở dữ liệu sinh viên Viện ĐH Mở có tính bảo mật thông tin tốt, định hướng của đề tài là khắc phục hạn chế phân hệ hỗ trợ nhập học chưa kết nối trực tuyến. Cơ sở dữ liệu được xây dựng có thể được áp dụng rộng rãi cho nhiều hệ đào tạo.

TS Dương Thăng Long trình bày nội dung đề tài 

15h30 cùng ngày, tại phòng Hội thảo quốc tế cũng đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài: “Xây dựng hệ thống trao đổi công văn, giấy tờ tại Viện ĐH Mở Hà Nội” được bảo vệ bởi Chủ nhiệm đề tài: ThS Đinh Tuấn Long. Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS Trương Tiến Tùng, TS Nguyễn Hoài Giang, TS Trần Hữu Tráng, ThS Thái Thanh Tùng và ThS Trần Tiến Dũng.

Với giải pháp xây dựng hệ thống phần mềm chuyển giao công văn nội bộ, tăng cường trao đổi giữa các phòng ban trong Viện nhằm khắc phục một vài bất cập, chậm trễ trong việc triển khai công văn giấy tờ & lịch làm việc của Viện ĐH Mở Hà Nội. Các qui trình gửi công văn, giấy tờ; qui trình xây dựng lịch công tác, qui trình gửi tin nhắn nội bộ được xây dựng cũng mang lại những tiện ích đáng kể cho người dùng. ThS Đinh Tuấn Long cũng chia sẻ hướng phát triển của đề tài cần hoàn thiện trên 2 nền tảng Web & Windows; nâng cao khả năng lưu trữ, phân loại và tìm kiếm công văn; triển khai trên nền tảng di động và hoàn thiện khả năng bảo mật, phân quyền của hệ thống.

ThS Đinh Tuấn Long bảo vệ đề tài 

Hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện: “Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội” và “Xây dựng hệ thống trao đổi công văn, giấy tờ tại Viện ĐH Mở Hà Nội” đã bảo vệ xuất sắc và nhận được sự đánh giá cao của các hội đồng nghiệm thu trước sự quan tâm theo dõi của nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Viện.

Xin chúc hai đề tài tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện để nhanh chóng đưa những tiện ích vào ứng dụng trong Viện ĐH Mở Hà Nội!

(10516 lần xem)