Nghiệm thu 2 giáo trình chuyên ngành Khoa CNTT “Toán Rời Rạc” và “Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin” đạt kết quả tốt.

08/12/2012 01:05
Nghiệm thu 2 giáo trình chuyên ngành Khoa CNTT  “Toán Rời Rạc”  và “Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin” đạt kết quả tốt. Vào 14h00 ngày 7/12/2012, tại phòng Hội thảo quốc tế - CS1 Viện Đại học Mở HN Hội đồng nghiệm thu cùng khách mời là các thầy cô giáo giảng dạy tại Khoa CNTT đã nghiệm thu 2 giáo trình trình chuyên ngành Khoa CNTT là giáo trình “Toán Rời Rạc” do nhóm tác giả PGS TS Nguyễn Địch, cô Lê Thị Thanh Thùy thực hiện và giáo trình “Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin” do nhóm tác giả TS Lê Văn Phùng, TS Trương Tiến Tùng thực hiện.
Tags: NCKH, 2012,

     Hội đồng nghiệm thu giáo trình Toán Rời Rạc gồm có: PGS TS Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng; TS Trương Tiến Tùng – Thư ký Hội đồng; PGS TS GVCC Thái Thanh Sơn - Phản biện 1; TS Dương Thăng Long - Phản biện 2; PGS TS Nguyễn Thị Việt Hương - Ủy viên hội đồng; Đại diện cơ quan quản lí có Phó Viện Trưởng TS Nguyễn Mai Hương, TS Trần Hữu Tráng – Trưởng Phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; TS Trương Tiến Tùng – Phó Viện Trưởng Viện ĐH Mở HN; TS Thái Thanh Tùng – Phó chủ nhiệm Khoa CNTT;
     Hội đồng nghiệm thu giáo trình Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin gồm có: PGS TS Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng; TS Dương Thăng Long  – Thư ký Hội đồng; PGS TS Nguyễn Thị Việt Hương - Phản biện 1; TS Lương Cao Đông - Phản biện 2; PGS TS GVCC Thái Thanh Sơn - Ủy viên hội đồng.

     Giáo trình “Toán rời rạc” và giáo trình “Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin” là 2 cuốn giáo trình khá nặng về khối lượng kiến thức. Đây cũng là 2 môn để sinh viên thi tốt nghiệp ra trường. Ngoài ra, sinh viên hay các giảng viên có nhu cầu đi học Cao học thì Toán Rời Rạc còn là môn được chọn để thi đầu vào cho Cao học. Ngoài những kiến thức chung tổng hợp về Toán Rời Rạc cũng như Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin thì nhóm các tác giả đã có những sáng tạo đôi chút để tùy biến khối lượng kiến thức chung đó thành những kiến thức riêng  đặc thù phù hợp với sinh viên Khoa CNTT. Dễ hiểu, dễ hình dung, theo dõi, tiếp cận được các khối nội dung từ dễ tới khó, không chỉ hướng tới đối tượng là sinh viên mà còn hướng tới đối tượng là giảng viên, các nghiên cứu sinh và hướng tới phục vụ cho đối tượng được đào tạo theo học chế tín chỉ.

Qua phần nhận xét, 2 giáo trình vẫn còn có đôi chỗ cần chỉnh sửa cả về hình thức và nội dung sao cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Hội đồng nghiệm thu đã đề nghị các nhóm tác giả chỉnh sửa theo những nhận xét của Phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng để 2 giáo trình được hoàn thiện hơn và sớm được đưa vào sử dụng tại Khoa CNTT.

     Chủ tịch Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu 2 giáo trình “Toán rời rạc” và giáo trình “Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin” đều đạt loại Tốt. Buổi nghiệm thu đã kết thúc thành công!

     Sau đây là 1 vài hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

  

Thầy Nguyễn Địch - chủ biên giáo trình Toán Rời Rạc báo cáo

 

Thầy Trương Tiến Tùng - Thư ký Hội đồng nghiệm thu giáo trình Toán Rời Rạc phát biểu

Thầy Lê Văn Phùng - Chủ biên giáo trình Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin báo cáo

 

Thầy Lương Cao Đông - Phản biện 2 Hội đồng nghiệm thu giáo trình  Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin

 

     Một lần nữa, xin chúc cho 2 giáo trình chuyên ngành CNTT này sớm được đưa vào sử dụng tại Khoa CNTT! 

(17298 lần xem)