Trung tâm hướng nghiệp & Hỗ trợ sinh viên tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên đề

12/12/2012 14:25
Trung tâm HN & HT Sinh viên tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên đề đợt 4, thời hạn đến giữa tuần tháng 12
Tags:

Trung tâm HN & HT SV trân trọng thông báo tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên đề.

Thời hạn khai giảng các lớp cụ thể như sau:

1.  Khóa học lập trình web với Asp.net

2. Khóa học lập trình web với PHP

-     Khai giảng: ngày 12/12/2012

-     Lịch học chính thức bắt đầu từ ngày: 16/12/2012.

-     Trung tâm tiếp tục nhận đăng ký đến hết ngày 15/12/201

3.  Khóa học C# căn bản

-     Trung tâm tiếp tục nhận đăng ký đến hết ngày 20/12/2012

4. UML và ứng dụng

-     Dự kiến khai giảng: ngày 22/12/2012

-     Trung tâm tiếp tục nhận đăng ký đến hết ngày 20/12/2012

5. Java for Android

-     Dự kiến khai giảng: ngày 22/12/2012

Trung tâm tiếp tục nhận đăng ký đến hết ngày 20/12/2012

Chi tiết xem thông tin tại link sau:

http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=342&cid=5

(4104 lần xem)