Thông báo v/v Mở lớp tín chỉ phục vụ đăng ký thử nghiệm cho sinh viên khoá 1210A

15/12/2012 17:38
Thông báo v/v Mở lớp tín chỉ phục vụ đăng ký thử nghiệm cho sinh viên khoá 1210A Được sự cho phép của BCN khoa, nhằm hỗ trợ sinh viên khoá 1210A làm quen và thực hành việc đăng ký các lớp tín chỉ phục vụ cho các đợt đăng ký sắp tới.

Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ trực tuyến (OTSC) thông báo:

 1. Mở một số lớp tín chỉ thử nghiệm căn cứ trên Chương trình đào tạo của sinh viên khoá 1210A với các đặc điểm sau
  • Tên lớp = <mã môn>TEMP.<xx> (Ví dụ: AAB110TEMP.1, AAG211TEMP.21)
  • Lịch học: giả định
  • Đơn giá tín chỉ = 0 đồng
  • Chỉ tiêu: giả định
  • Giảng viên: chọn ngẫu nhiên theo chuyên môn
  • Thời hạn đăng ký: kéo dài từ 08:00 18/12/2012 đến 16:30 20/12/2012
 2. Sinh viên khoá 1210A có thể tự đăng ký vào các lớp tín chỉ nói trên để làm quen với chức năng đăng ký tín chỉ trên CTMS theo hướng dẫn
 3. Sau thời hạn đăng ký trên: 
  • Mọi đăng ký vào các lớp tín chỉ thử nghiệm nói trên sẽ bị xoá bỏ
  • Các lớp tín chỉ thử nghiệm nói trên sẽ bị xoá bỏ
 4. Hỗ trợ
(15023 lần xem)