Giảng viên bộ môn Hệ thống - Khoa CNTT nghiệm thu hai giáo trình "Cơ sở lập trình" và "Kĩ thuật lập trình hướng đối tượng"

26/12/2012 00:09
Giảng viên bộ môn Hệ thống - Khoa CNTT nghiệm thu hai giáo trình "Cơ sở lập trình" và "Kĩ thuật lập trình hướng đối tượng" Nhằm phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên đồng thời mong muốn giúp cho sinh viên được sử dụng những tài liệu học tập tốt nhất, Bộ môn Hệ thống – Khoa CNTT đã xây dựng hai giáo trình môn Cơ sở Lập trình và Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.
Tags: NCKH, 2012,

Buổi nghiệm thu hai giáo trình đã được tiến hành tại CS2 Khoa CNTT vào 15h00 ngày 19/12/2012. Phần báo cáo nghiệm thu giáo trình Cơ sở lập trình đã được bắt đầu với sự tham gia đông đủ của các giảng viên Khoa CNTT. Đặc biệt, tại buổi nghiệm thu đã có sự góp mặt của đại diện phía Viện ĐH Mở Hà Nội: GS TS Nguyễn Thanh Nghị và TS Trần Hữu Tráng. Nhóm tác giả gồm có TS Trương Tiến Tùng và TS Dương Thăng Long. Đề tài (giáo trình) được nghiệm thu bởi hội đồng phản biện: GS TS Vũ Chân Hưng, TS Thái Thanh Tùng, ThS Trần Tiến Dũng, ThS Đinh Tuấn Long và ThS Trương Công Đoàn.

Giáo trình Cơ sở lập trình có168 trang gồm 6 chương lớn, được xây dựng với mục tiêu cung cấp cả về lý thuyết, kiến thức cũng như các kỹ năng thực hành. Giáo trình tập trung về các vấn đề kỹ thuật lập trình cơ bản, vận dụng các quy tắc của ngôn ngữ C/C++, đồng thời hệ thống ví dụ minh họa và bài tập khá đầy đủ và đa dạng. Trong đó, nhóm tác giả đã trình bày phương pháp triển khai, giảng dạy để đạt được hiệu quả cao đối với sinh viên khi học bộ môn này.

Tiếp nối buổi báo cáo nghiệm thu giáo trình Cơ sở lập trình, Bộ môn Hệ thống cũng báo cáo nghiệm thu giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng do nhóm tác giả ThS Phạm Công Hòa, TS Dương Thăng Long, ThS Trương Công Đoàn thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS Trương Tiến Tùng, TS Thái Thanh Tùng, ThS Đinh Tuấn Long, ThS Trần Duy Hùng, ThS Trần Tiến Dũng.

 

Môn Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng được xây dựng theo hướng trang bị cho học viên những khái niệm, kỹ thuật triển khai về phương pháp lập trình hướng đối tượng đồng thời giúp cho người học có những kỹ năng phân tích và thiết kế sơ bộ các lớp đối tượng cho một bài toán và thực hành các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Với cấu trúc 7 chương, giáo trình có nội dung cô đọng, súc tích, đầy đủ theo đề cương đã được duyệt, phần bài tập bao gồm các dạng: ví dụ trong bài giảng, dạng bài tập có hướng dẫn và dạng bài tập để kết thúc chương dành cho học viên tự làm.

 

Hai giáo trình: Cơ sở lập trình và Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại tốt về cả nội dung và cách trình bày. Hội đồng nhất trí sử dụng giáo trình làm tài liệu chính thức để giảng dạy tại khoa. Xin cảm ơn những công sức to lớn, tri thức và tâm huyết đáng trân trọng của các tác giả và chúc mừng các nhóm tác giả đã bảo vệ thành công hai giáo trình này!

(19383 lần xem)