Khoa CNTT thông báo v/v trả đồng phục thể thao cho sinh viên khóa 2011

09/01/2013 23:59
Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT thông báo kế hoạch trả đồng phục thể thao đối với sinh viên khóa 2011 như sau:
Tags: thông báo, 2012,
Lớp Thời gian Ngày
11B1, 11B2, 11B3, 710B1, 710B2 8h00-10h30 12/01/2013
11B4, 11B5, 11B6 13h30-15h30 12/01/2013

Địa điểm: Trung tâm bảo trì và thiết bị hệ thống -  CS2 Khoa CNTT - 96 Định Công (gặp thầy Hiểu hoặc cô Nga)

Chú ý: Các cán bộ lớp thông báo sinh viên tới nhận đồng phục theo đúng kế hoạch, khoa CNTT không giải quyết những trường hợp quá hạn.

(10903 lần xem)