Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ II năm học 2012-2013 (TB số 3)

10/01/2013 22:38
Căn cứ kế hoạch năm học, số lượng sinh viên đã đăng ký và có thể đăng ký các môn học tính đến 10/01/2013. Khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Tags: thông báo, ctms,
 1. Huỷ 2 lớp môn Thương mại điện tử: AAW5122012.1, AAW5122012.2 (theo đề nghị của Bộ môn Công nghệ Web)
 2. Mở thêm một số lớp
  • môn Nguyên lý Hệ điều hành: 105 chỉ tiêu 0011B, 34 chỉ tiêu 0711B
  • môn Mạng và truyền thông: 72 chỉ tiêu 0011B, 09 chỉ tiêu 0711B
  • môn Giải tích 2: 13 chỉ tiêu 0011B, 1210A (chuyển từ chỉ tiêu không đăng ký hết của 0711B)
  • môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: 50 chỉ tiêu 0011B (chuyển từ chỉ tiêu không đăng ký hết của 0711B)
  Thời gian đăng ký của các lớp trên là từ 17:00 ngày 11/01/2013
(11645 lần xem)