Thông báo lịch thi lại học kì 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp niên chế

17/01/2013 13:56
Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch thi lại đối với các lớp niên chế, học kì 1 năm học 2012-2013
Tags: thông báo, 2012,

Sinh viên các lớp niên chế xem lịch thi lại tại đây.

(11304 lần xem)