Giao lưu về quy chế, điều kiện học song bằng cho sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội

21/01/2013 10:13
Giao lưu học song bằng với sinh viên CNTT

Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến về việc học thêm 01 ngành học khác, bộ phận VP1 + VP2 đã triển khai thu thập ý kiến của sinh viên

Căn cứ vào quy chế tuyển sinh hệ song bằng

Khoa Công Nghệ Thông tin xin trân trọng kính mời toàn thể các bạn sinh viên tham dự buổi giao lưu, giải đáp các vấn đề liên quan đến chương trình học song bằng tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.

Thời gian: 18g00 ngày 23/1/2013

Địa điểm: Cơ sở II - Khoa Công nghệ thông tin

Xin trân trọng kính mời toàn thể các bạn sinh viên tham dự

(17640 lần xem)