Giảng viên bộ môn hệ thống - Khoa CNTT nghiệm thu giáo trình Lập trình hệ thống thành công

25/01/2013 11:30
Giảng viên bộ môn hệ thống - Khoa CNTT nghiệm thu giáo trình Lập trình hệ thống thành công Vào 14h00 ngày 24/1/2013, tại CS1 Viện ĐH Mở Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu giáo trình “Lập trình hệ thống” do nhóm các tác giả PGS.TS Đặng Thành Phu (Chủ biên), TS Dương Thăng Long, ThS Phạm Công Hòa thực hiện.
Tags: NCKH, 2013,

    

TS Dương Thăng Long đại diện nhóm tác giả báo cáo đề tài

     Hội đồng nghiệm thu gồm có TS Trương Tiến Tùng  - Chủ tịch Hội Đồng (HĐ); PGS.TS Vũ Chấn Hưng - Phản biện 1; ThS Trần Tiến Dũng - Phản biện 2; TS Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐ; ThS Trương Công Đoàn - Ủy viên  thư kí.

PGS.TS Đặng Thành Phu - chủ biên cuốn giáo trình phát biểu tại hội đồng

   Giáo trình “Lập trình hệ thống đã được đánh giá cao về cả hình thức và nội dung. Quy cách trình bày rất tốt, rất có hệ thống, sáng sủa, xúc tích, dễ hiểu. Các kiến thức cơ bản về lập trình hệ thống ở cả 2 mức độ: mức kiến trúc máy tính và mức hệ điều hành. Nội dung các kiến thức này không chỉ giúp các sv ngành CNTT hiểu sâu hơn về hoạt động của hệ thống nhúng ở mức thấp mà còn cung cấp một nền tảng kiến thức, kỹ thuật vững chắc cho công việc lập trình và tạo các sản phẩm phần mềm ứng dụng. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá và xếp loại Tốt.

     Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được, trong thời gian sắp tới, giáo trình Lập trình hệ thống sẽ được đưa vào giảng dạy chính thức tại Khoa CNTT. Xin chúc mừng nhóm các tác giả đã bảo vệ thành công giáo trình này! 

(21278 lần xem)